Kom med i brandkåren!

Brandkårsverksamhet är givande samvaro och fysiskt krävande verksamhet. Brandkårerna runt om i Finland söker nya personer till sina led.

Brandkårsverksamhet är utmanande, mångsidigt och givande arbete då larmet går. Det krävs god kondition, mod och beredskap för seriös verksamhet. Kom med och bli en av oss! Flickor, pojkar, män och kvinnor ryms med. Det finns att göra för alla. Vi erbjuder den utbildning som krävs, arbetsredskap och ändamålsenligt utrustning. Ytterligare information fås av närmaste brandkår.

De frivilliga brandkårerna tryggar finländarnas vardag. Största delen av vårt lands brand- och räddningsverksamhet sköts av frivilliga män och kvinnor. Till denna grupp behövs förstärkning!