Kom med i en seriös verksamhet!

Verksamheten som frivillig brandman är givande samvaro och fysiskt krävande verksamhet. Det är utmanande och mångsidigt arbete då larmet går. Det krävs god kondition, mod och beredskap för att jobba på riktigt.

Kom med! Vi erbjuder arbetsredskap och utrustning som verksamheten kräver. Vi ger även den specialutbildning som behövs för verksamheten.

Ta kontakt med närmaste brandkår! 

Kontaktuppgifter hittar du i HAKA-brandkårsregistret