Brandkårsdamerna – med känsla och kunskap för säkerhet

Bli även du sändebud av brand- och vardagssäkerhet! I brandkårsdamernas glada sällskap lär man sig nya färdigheter och känner glädje av att lyckas. Brandkårsdamernas know-how sammanför traditioner och nutid. Brandkårsdamerna – För allas vår säkerhet!

Damerna deltar i alla uppgifter i brandkåren. Brandkårsdamerna fungerar som hjälp för myndigheterna vid räddningssituationer. De förbättrar hemmets och familjens säkerhet genom rådgivning och upplysning. Många brandkårsdamer utbildar sig för att utbilda andra. Utbildarfärdigheterna behövs såväl för att leda egna medlemmar som medborgarna. Brandkårsdamerna ger säkerhetsrådgivning och utbildning i bl.a. skolor, daghem och på andra organisationers kurser.

Brandkårsdamernas traditionella verksamhet är förplägnad och övrig underhållsverksamhet. Numera är också pojkar och män välkomna i ”kockkriget”. Larmförplägnad är snabb mat- och dryckesservice vid storbränder, olyckor och efterspaning. Gruppförplägnad görs vid brandkårsläger och vid olika evenemang.

Färdighet, kunskap och brandkårskunnande får brandkårsdamerna mäta vid olika nationella och internationella tävlingar. Till verksamheten kan också höra mycket mer trevlig samvaro, såsom motionsklubb, bastukvällar och gemensamma studieresor.

Nedre åldersgränsen för att ansluta sig till brandkårsdamerna är 16 år och det finns ingen övre åldersgräns. Det finns cirka 4 500 medlemmar i brandkårsdamarbetet. Förutom damerna finns det några modiga pojkar och män. Det finns ca 320 finskspråkiga damavdelningar och ca 60 svenskspråkiga. Alla avdelningar är genom det lokala räddningsförbundet med i SPEKs riksomfattande verksamhet.

Varmt välkommen med i en viktig verksamhet i brandkårsdamernas glada och uppmuntrande, mångsidiga och förträffliga gäng!

Ta kontakt med närmaste brandkår!

Kontaktuppgifter hittar du i HAKA-brandkårsregistret