Fullt ös för alla!

I brandkårernas ungdomsavdelningar verksamhet för 7–17-åriga barn och unga. Brandkårens ungdomsavdelning samlas vanligen en gång i veckan på brandstationen. På övningskvällarna övar man brandmannafärdigheter och lär sig till exempel första hjälpen, förstahandssläckning, att utföra ett nödsamtal och mycket annan nyttig kunskap. Man gör ofta också annat roligt, som olika sportaktiviteter och åker på exkursioner.

Populära verksamhetsformer är regionernas, länens och riksomfattande tävlingar i att hantera brandredskap, kunskaps- och idrottstävlingar.

Inom brandkårsungdomsverksamheten ordnas även läger. För många brandkårsungdomar är sommarlägret årets höjdpunkt. Ett veckolångt utbildnings- och fritidsläger ordnas räddningsförbundsvis eller i samarbete mellan flera räddningsförbund. Vart fjärde år ordnas ett riksomfattande läger för brandkårsungdomar; lägret gästas även av utländska brandkårsungdomar. Senaste storlägret för brandkårsungdomar, Palotarus 2010, ordnades i Padasjoki.

www.palotarus2010.fi/

Då brandkårsungdomarna blir äldre kan de delta i alarmavdelningens verksamhet, och det är många som efter att de blivit myndiga flyttar till alarmavdelningen och börjar delta i larmverksamheten. Skaffa ett vettigt fritidsintresse, anslut dig till brandkårens ungdomsavdelning!

Ta kontakt med närmaste brandkår!

Kontaktuppgifter hittar du i HAKA-brandkårsregistret.