Veteranerna har styrka!

Syftet med veteranverksamhet är att väcka och främja en positiv inställning till brand- och räddningsbranschen samt värna om brandkårsandan och traditionerna. Veteranerna upprätthåller brandkårens verksamhet och bistår övriga avdelningar. Veteranerna ordnar till exempel talkon, medelanskaffning, underhåller redskap, vägleder ungdomar och sköter om snöröjning och motsvarande uppgifter. Till hobbyverksamheten kan till exempel höra utarbetande av historik, renovering av veteranbrandbil, utflykter och resor, kvällssamkväm och annat trevligt. Många veteraner har en lång karriär som brandkårister och delar med sig av sin erfarenhet och värdefulla kunskap genom att utbilda yngre personer. Redan deras närvaro är respektingivande.

Ta kontakt med närmaste brandkår!

Kontaktuppgifter hittar du i HAKA-brandkårsregistret