Det finns många slags brandkårsläger

För de flesta är sommarlägret som räddningsförbundets brandkårsungdomsarbete ordnar årets höjdpunkt. Det ordnas även veckoslutsläger regionalt och av brandkårerna. Lägren främjar samarbetet mellan brandkårerna.

Lägerveckan är fylld av goda vänner, tävlingar, utbildning, simning, bastubad och mycket mer. Fritidsprogrammet består av spel, lekar och lägerdop som säkert ger minnen för flera år framöver.

Under lägerveckan utför den unga brandkåristen kurser enligt utbildningssystemet för brandkårsungdomar. Här kan du bekanta dig med brandkårsungdomarnas utbildning. Lägerfunktionärerna är över 18-åriga ungdomsledare som genom olika uppgifter möjliggör att lägret lyckas. Uppgiftsbeskrivningen kan vara bl.a. underhålls-, säkerhets-, köks-, kansli-. program-, informations- eller utbildningsverksamhet. Funktionärerna deltar frivilligt i de uppgifter de väljer. Många offrar sin semester och sin fritid för brandkårsungdomarna.

Lägerveckorna är en händelserik erfarenhet för många brandkårsungdomar och ledare, som efterlämnar minnen för flera år framöver.
Kom med! Det behövs nya ledare och brandkårsungdomar för att få lägren att lyckas även i fortsättningen. Genom att delta i brandkårsverksamheten får du också möjlighet att delta i de oförglömliga lägren.