Brandkårsungdomarna tävlar

Förutom allt annat roligt deltar brandkårsungdomarna även i olika tävlingar. De har mångsidiga redskaps-, pytssprute-, färdighets- och kunskapstävlingar där kunskapen mäts. Den största tävlingen som ordnas årligen är brandkårsungdomarnas FM-tävling Veikon Malja.

Tävlingarna innehåller olika och mångsidiga uppgifter inom brand- och räddningsbranschen samt kunskap och färdighet som behövs Tävlingarna ger nya erfarenheter, vänner och glädje av att lyckas!