Mångsidig verksamhet!

Brandkårens alarmavdelning övar specialfärdigheter veckovis. Alarmavdelningens verksamhet är omfattande med ständigt varierande övningsteman. Övningarna innehåller t.ex. första hjälpen, rökdykning, bekämpning av kemikalie-, olje- och vattenskador, arbetarskydd, vattendykning, räddning av djur, arbete på hög höjd, larmkörning, att röja vindfällen korrekt. Genom bra övning kan släcknings- och räddningsarbete utföras säkert. Övningarna är mångsidiga där man använder brand- och räddningsbranschens specialredskap.

Verksamheten är också annat än operativt arbete. Många av brandkårernas alarmavdelningar deltar i riksomfattande och regionala tävlingar och evenemang, av vilka kan nämnas innebandyturneringar, FM-tävling i brandbilsdragning, brandkåristernas gemensamma kryssningar och studiedagar. Brandkårerna ordnar också egna fester och evenemang dit alarmgruppens medlemmar är välkomna.

Medlemmar i alarmgruppen fungerar även som utbildare för brandkårsungdomarna. Erfarenheten och kunnandet av civilyrket för med sig betydande mervärde vid utbildning av brandkårsungdomar och medlemmar i alarmgruppen. Många av alarmavdelningens medlemmar deltar även i brandkårsungdomarnas lägerverksamhet.
Medborgarens bastrygghet är ett fungerande brand- och räddningsväsende. Vare sig det är fråga om en olycka eller sjukdomsattack, var även du med i nödens stund för att hjälpa din medmänniska.

Välkommen med i vår skara!