Utbildning

Brand- och räddningsbranschen kräver specialutbildning. Specialutrustning behövs för olika olyckstyper och förutsätter utbildning. Veckoövningar, kurser och studiedagar ger kompetens och färdighet att fungera som hjälpare eller räddare i olyckssituationer och vid sjukdomsattacker.

Utbildningen fördelas i två grupper, grund- och kompletteringsutbildning. 

För att nämna några grundutbildningar (utbildningens tyngdpunkt inom parentes)

 • kurs i släckningsarbete (släcknings- och räddningsarbete vid byggnadsbränder)
 • kurs i första hjälp för brandkårer (definiera patientens skadegrad och första åtgärder)
 • kurs i rökdykning (krävande rökdykningsuppgifter)
 • kurs i räddningsarbete (räddningsarbete vid trafikolyckor)
 • kurs i bekämpning av oljeskador (bekämpning av oljeskador i vattendrag och på land)
 • kurs i farliga ämnen (bekämpning av farliga ämnen i lager och trafik)
 • Befälsutbildning i brandkåren är
   
 • kurs för enhetschefer (utbildningsverksamhet och ledning av räddningsenhetens funktion)
 • chefskurs för avtalsbrandkårer (upprätthållande av brandkårens basfunktioner)

Brandkåren sköter om introduktionsutbildning för en ny medlem. Då får man baskunskap/-färdighet i brandkårens funktioner och seder.

Förutom dessa finns även kompletteringsutbildning, såsom kurs i första delvård, kurs för maskinskötare, arbete på hög höjd, kurs i yträddning, kurs i restvärdesskydd, kurs i utryckningsköra osv. Möjligheten att utveckla sig själv är nästan obegränsad.