Ajankohtaista

Uutisarkisto

Palokuntalaispäivät 2020

24.10.2020

Palokuntalaispäivät järjestetään kokonaan verkossa. Materiaaleja täydennetään sitä mukaa kuin webinaareja pidetään. Tule mukaan taas ke 28.10!

Palokuntatoimikunnan kokoonpano ja toimintaohjeet vahvistettu

24.09.2020

Uusi palokuntatoimikunta korvaa nykyiset valtakunnalliset järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikunnat vuoden 2021 alusta alkaen. Nykyiset toimikunnat jatkavat toimintaansa vuoden 2020 loppuun asti. Avoin haku palokuntatoimikunnan alaisiin työryhmiin tulossa syksyn aikana.

Terveinä ja turvallisesti palokunnassa korona-aikana

07.09.2020

Monissa palokunnissa on jo toiminta käynnissä ja lähes ennallaan koronapandemiasta huolimatta. Toimintaa voidaan jatkaa palokunnissa tuttuun tapaan, kun vain hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioidaan erityisen tarkasti. Pysytään terveinä ja pidetään palokuntatoiminta aktiivisena, jotta toiminnan jatkuvuus saataisiin turvattua myös tulevaisuudessa.

Etsitään ehdokkaita tunnustuspalkintojen saajiksi

28.08.2020

Valtakunnalliset tunnustuspalkinnot ja ehdokkaiden esille tuominen äänestyksissä on yksi tapa tehdä arvokasta ja merkityksellistä vapaaehtoista palokuntatoimintaa tunnetuksi. Tällä hetkellä on käynnissä kahden täysin erilaisen tunnustuspalkinnon ehdokashaku.

Seurantalojen avustusten haku syyskuussa

28.08.2020

Opetus -ja kulttuuriministeriön avustus koronarajoituksista kärsineille seurantaloille (haku 18.9. saakka) ja Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus (30.9. saakka).

Päivä Paloasemalla vietetään tänä vuonna vain digitaalisesti

24.08.2020

Syksyn koronatilanteen takia paloasemilla vietettävät Päivä Paloasemalla -tapahtumat perutaan tältä vuodelta. Paloturvallisuusviikko-hanke tuottaa virtuaalisen paloaseman, jonka sisältöjen kautta pyritään lisäämään kotien paloturvallisuutta sekä rekrytoimaan uusia jäseniä palokuntiin.

Palokuntanuorten suurleiri suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä

24.06.2020

Palokuntanuorten suurleirin 2022 valmistelut on aloitettu. Odotettavissa on vahvasti ajassa kiinni oleva leiri, jonka toteutuksessa tulee olemaan uusia ja innovatiivisia elementtejä. Uudellamaalla järjestettävä leiri on myös erinomainen näyteikkuna palokuntaharrastukseen.

Hälytysosaston toiminta poikkeusolojen aikana

08.05.2020

Pelastuslaitokset ja palokunnat reagoivat nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen poikkeusolojen astuessa voimaan. Paloasemilla käyntejä rajoitettiin ja ainoastaan hälytystoiminnalle välttämättömät toiminnot jatkuivat. Kaikki muu toiminta paloasemilla laitettiin tauolle.

Vuosikokousten siirtäminen syyskuun loppuun

20.04.2020

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhdistyksen vuosikokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Alueellisilla opintopäivillä opitaan uutta ja verkostoidutaan

09.04.2020

Palokuntalaisille suunnattuja opintopäiviä on järjestetty Pohjois-Suomen ja Lapin alueella jo yli 10 vuoden ajan. Alun perin opintopäivien ohjelma perustui nuorisotyön ohjaajien ja palokuntanaisten tarpeisiin. Vuosien saatossa ohjelma on laajentunut kaikille palokuntalaisille sopivaksi.

Sopimuspalokuntien kansallinen yhteistoimintaryhmä

06.03.2020

Sisä­mi­nis­te­riö aset­ti 8.11.2019 so­pi­mus­palo­kun­ta­toi­min­nan kan­sal­li­sen yh­teis­toi­min­ta­ryh­män. Työ­ryh­män toi­mi­kau­si on 1.12.2019 – 21.12.2023. 

Palokuntahaku ajan tasalle

04.03.2020

Palokuntien yhteystietojen ajantasaisuus Palokuntahaussa on tärkeää, koska toiminnasta kiinnostuneet etsivät oman paikkakuntansa palokunnan yhteystietoja sitä kautta.

Ehdota vuoden palokuntanuorisotyöntekijää!

02.03.2020

Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 2019 -huomionosoitus on oiva ja arvostettu keino kiittää ja kannustaa palokuntanuorisotyötä tekevää henkilöä hyvästä ja ansiokkaasta työstä!