Ajankohtaista

Uutisarkisto

Kalajoen maastopalosta kerätään oppeja tulevaan

14.12.2021

Kalajoen maastopalon pelastustoiminnasta on tekeillä laaja selvitys, johon liittyen Pelastusopiston TKI-palvelut ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalvelut keräsi sammutus- ja huoltotöihin osallistuneiden kokemuksia Kalajoelta.

Palokuntatoimikunnan ensimmäinen toimintavuosi täytti odotukset

09.12.2021

Vuoden 2021 alussa toimintansa aloittaneen palokuntatoimikunnan ensimmäinen toimintavuosi on lopuillaan. Toimikunta on vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavana tahona.

SPEK kartoittaa: Millä keinoilla pelastusliitot ehkäisevät epäasiallista käytöstä nuorisotyössä?

26.11.2021

SPEK on pyytänyt alueellisilta pelastusliitoilta selvitystä käytännön toimenpiteistä, joilla ne ovat pyrkineet ehkäisemään epäasiallista käytöstä palokuntatoiminnassa ja erityisesti nuorisotyössä. Epäasiallisella käytöksellä tarkoitetaan muun muassa seksuaalista häirintää, ahdistelua, kiusaamista tai väkivaltaa. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa alueiden tilannetta ja löytää yhteisiä keinoja toiminnan kehittämiseksi.

Vuoden Palomies on pelastusalan työturvallisuuden uranuurtaja

18.11.2021

Vuoden Palomieheksi 2021 valittu Juha Höök on kehittänyt pelastusalan työturvallisuutta jo kahdella vuosikymmenellä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloesimies tunnetaan etenkin uhka- ja väkivaltatilanteiden työturvallisuusasiantuntijana ja kouluttajana.

Pelastusalallakin on työtä tehtävänä häirinnästä vapaan toiminnan takaamiseksi

26.08.2021

Viime päivinä on noussut Instagramiin luodun @emergencyservicestoo-tilin kautta esiin erilaisia seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja syrjinnän kertomuksia ja kokemuksia pelastustoimen, hätäkeskuksen ja ensihoidon piirissä. Nämä kokemukset osoittavat, että myös pelastusalalla on vielä työtä tehtävänä turvallisen ja häirinnästä, kiusaamisesta ja syrjinnästä vapaan toiminnan takaamiseksi.

Viikkoharjoituspankki on avattu

28.06.2021

Olemme julkaisseet uuden viikkoharjoituspankin palokuntien käyttöön. Viikkoharjoituspankki keventää kouluttajien työtaakkaa ja yhdenmukaistaa osaamista, kun parhaat ja hyväksi koetut harjoitussuunnitelmat ovat nyt kaikkien kouluttajien ulottuvilla ja helposti käytettävissä. 

Huomioi palokuntalaisia ansio- ja harrastusmerkeillä

18.02.2021

Erilaiset ansio- ja harrastusmerkit ovat vanha ja perinteinen tapa palkita palokuntalaisia. Tämä perinne on edelleen toimiva ja siihen olemassa useita erilaisia vaihtoehtoja. Kannattaa tutustua eri vaihtoehtoihin! 

Operaatio VILLASUKKA 2021

16.02.2021

Länsi-Suomen pelastusalan liiton alueen palokuntanaisten tavoitteena on tehdä tuhansia villasukkia jouluksi 2021. Puikot heilumaan!

Palokuntatoiminnan valtakunnallinen kehittäminen vuoden 2021 alusta lähtien

16.12.2020

Palokuntatoimikunta aloittaa työskentelynsä vuoden 2021 alussa ja samalla aiempien valtakunnallisten järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikuntien tehtävät siirtyvät sen vastuulle. Palokuntatoimikunnan avuksi perustettaviin harrastus- ja palvelutyöryhmiin valittiin kumpaankin 9 asiantuntijajäsentä.

Viikkoharjoituksia kehitetään palautteiden pohjalta

07.12.2020

Loka-marraskuun vaihteessa pyysimme palokuntalaisia antamaan palautetta viikkoharjoitussuunnitelmien rakenteesta ja esittämään toiveita niiden julkaisuun ja käytettävyyteen liittyen. Palautteet huomioidaan julkaisuratkaisun suunnittelussa.

Palokuntien toimintatilastot HAKA-Turvallisuusosaamisen hallinnointikantaan

27.11.2020

Palokuntien toimintatilastojen avulla palokunta pystyy kehittämään toimintaansa tavoitteellisesti. Lisäksi tilastojen avulla saadaan tärkeää tietoa palokuntatoiminnan kehittämiseksi Suomessa. Palokuntien vastuuhenkilöitä pyydetään päivittämään jäsen- ja tapahtumatiedot HAKA-Turvallisuusosaamisen hallinnointikantaan. Aiemmin käytettyjä erillisiä toimintatilastolomakkeita ei enää toimiteta.

Palokunnan varainkeruun yhdistäminen asukastiedotteeseen

09.11.2020

Rantakulman VPK Kaarinassa on jakanut lähialueensa asukkaille hienon tiedotteen, jossa kerrotaan palokunnan toiminnasta ja ajankohtaisesta rakennushankkeesta. Tiedotteeseen sisältyy myös lahjoituspyyntö uuden asemarakennuksen rahoittamiseksi.

Palokuntalaispäivät 2020

04.11.2020

Palokuntalaispäivät järjestettiin kokonaan verkossa. Hyödynnä materiaalit ja tallenteet vaikka yhteisesti harjoituksissa! Kaikki linkit löytyvät kootusti tältä sivulta.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2021

02.11.2020

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2021.

Palokuntatoimikunnan kokoonpano ja toimintaohjeet vahvistettu

24.09.2020

Uusi palokuntatoimikunta korvaa nykyiset valtakunnalliset järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikunnat vuoden 2021 alusta alkaen. Nykyiset toimikunnat jatkavat toimintaansa vuoden 2020 loppuun asti. Avoin haku palokuntatoimikunnan alaisiin työryhmiin tulossa syksyn aikana.

Etsitään ehdokkaita tunnustuspalkintojen saajiksi

28.08.2020

Valtakunnalliset tunnustuspalkinnot ja ehdokkaiden esille tuominen äänestyksissä on yksi tapa tehdä arvokasta ja merkityksellistä vapaaehtoista palokuntatoimintaa tunnetuksi. Tällä hetkellä on käynnissä kahden täysin erilaisen tunnustuspalkinnon ehdokashaku.

Seurantalojen avustusten haku syyskuussa

28.08.2020

Opetus -ja kulttuuriministeriön avustus koronarajoituksista kärsineille seurantaloille (haku 18.9. saakka) ja Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus (30.9. saakka).

Päivä Paloasemalla vietetään tänä vuonna vain digitaalisesti

24.08.2020

Syksyn koronatilanteen takia paloasemilla vietettävät Päivä Paloasemalla -tapahtumat perutaan tältä vuodelta. Paloturvallisuusviikko-hanke tuottaa virtuaalisen paloaseman, jonka sisältöjen kautta pyritään lisäämään kotien paloturvallisuutta sekä rekrytoimaan uusia jäseniä palokuntiin.

Palokuntanuorten suurleiri suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä

24.06.2020

Palokuntanuorten suurleirin 2022 valmistelut on aloitettu. Odotettavissa on vahvasti ajassa kiinni oleva leiri, jonka toteutuksessa tulee olemaan uusia ja innovatiivisia elementtejä. Uudellamaalla järjestettävä leiri on myös erinomainen näyteikkuna palokuntaharrastukseen.

Hälytysosaston toiminta poikkeusolojen aikana

08.05.2020

Pelastuslaitokset ja palokunnat reagoivat nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen poikkeusolojen astuessa voimaan. Paloasemilla käyntejä rajoitettiin ja ainoastaan hälytystoiminnalle välttämättömät toiminnot jatkuivat. Kaikki muu toiminta paloasemilla laitettiin tauolle.

Vuosikokousten siirtäminen syyskuun loppuun

20.04.2020

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhdistyksen vuosikokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Alueellisilla opintopäivillä opitaan uutta ja verkostoidutaan

09.04.2020

Palokuntalaisille suunnattuja opintopäiviä on järjestetty Pohjois-Suomen ja Lapin alueella jo yli 10 vuoden ajan. Alun perin opintopäivien ohjelma perustui nuorisotyön ohjaajien ja palokuntanaisten tarpeisiin. Vuosien saatossa ohjelma on laajentunut kaikille palokuntalaisille sopivaksi.

Sopimuspalokuntien kansallinen yhteistoimintaryhmä

06.03.2020

Sisä­mi­nis­te­riö aset­ti 8.11.2019 so­pi­mus­palo­kun­ta­toi­min­nan kan­sal­li­sen yh­teis­toi­min­ta­ryh­män. Työ­ryh­män toi­mi­kau­si on 1.12.2019 – 21.12.2023. 

Palokuntahaku ajan tasalle

04.03.2020

Palokuntien yhteystietojen ajantasaisuus Palokuntahaussa on tärkeää, koska toiminnasta kiinnostuneet etsivät oman paikkakuntansa palokunnan yhteystietoja sitä kautta.

Ehdota vuoden palokuntanuorisotyöntekijää!

02.03.2020

Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 2019 -huomionosoitus on oiva ja arvostettu keino kiittää ja kannustaa palokuntanuorisotyötä tekevää henkilöä hyvästä ja ansiokkaasta työstä!