EU:s dataskyddsförordning

Dataskyddsförordningen reglerar behandlingen av personuppgifter och har tillämpats i alla EU-länder från och med 25.5.2018. 

Dataskyddsförordningen berör även brandkårsföreningar.