Ifall du upplever eller bevittnar osakligt bemötande eller trakasserier

  • Påpeka det anstötliga beteendet för personen som beter sig osakligt. Berätta att du inte godkänner beteendet och be personen sluta.
  • Ifall du behöver stöd för att hantera situationen eller ifall det osakliga beteendet fortsätter, berätta om saken för en pålitlig person, t.ex. förmannen, biträdande förmannen, avdelningschefen eller en utnämnd trygghetsperson.  
  • Du kan även ta kontakt med arbetarskyddsorganisationen inom din avtalsbrandkår eller arbetarskyddschefen inom det regionala räddningsverket.  
  • Ifall erfarenheten uppfyller rekvisit för brott är det skäl att kontakta polisen.  
  • Ifall du inte kan eller vill lyfta fram saken på egen hand, eller ifall problemen inte går att reda ut inom den egna brandkåren, kan du konfidentiellt kontakta de utnämnda trygghetspersonerna inom SPEK.