Kalajoen maastopalo -kyselyn tulokset

Pelastusopisto toteuttaa kattavaa maastopaloselvitystä, jonka loppuraportti valmistuu tammikuussa 2022. Osana selvitystä Kalajoen maastopalossa mukana olleilta sammutus- ja huoltotöihin osallistuneilta kerättiin kokemuksia ja palautetta syyskuussa 2021 julkaistulla kyselyllä, jonka laativat yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalvelut ja Pelastusopiston TKI-palvelut.

Kyselyn avulla haluttiin selvittää muun muassa sammutustöihin osallistuneilta pelastustoiminnan kuormittavuuteen ja terveydelle vaarallisille aineille altistumiseen liittyviä asioita. Sammutus- ja huoltotöihin osallistuneista noin 1500 päätoimisesta pelastajasta ja palokuntalaisesta kyselyyn vastasi 674. 

Puhujien materiaalit:

Lisätietoja:
erikoistutkija Alisa Puustinen, Pelastusopiston TKI-palvelut, 029 545 3533, alisa.puustinen@pelastusopisto.fi
asiantuntija Patrik Willberg, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalvelut, 040 725 5448, patrik.willberg@spek.fi