Koulutukset

Hälytystoimintaan osallistuvien palokuntalaisten koulutukset

Pelastustoimintaan osallistuvien palokuntalaisten eli vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusta järjestävät alueelliset pelastusliitot ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Pelastusliitot järjestävät myös täydennyskoulutusta palokunnille. Löydät pelastusliitot täältä

Ammattipelastajien koulutuksesta huolehtivat Pelastusopisto Kuopiossa ja Pelastuskoulu Helsingissä. SPEK tarjoaa ammattipelastajille täydennyskoulutusta erikseen ilmoitettavilla kursseilla.

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelman siirtymäsäännös

Pelastusopisto on laatinut uudet opetussuunnitelmat, jotka löytyvät Pelastusopiston sivuilta. Siirtymäsäännös antaa mahdollisuuden kouluttaa Pelastusopiston 2013 vahvistaman pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelman mukaisesti, ennen kuin Pelastusopisto on laatinut uudet koulutusmateriaalit vastaavien kouluttajien käyttöön. Koulutuksen järjestäjiä ovat SPEK, pelastusliitot, pelastuslaitokset ja puolustusvoimat.

Ensimmäisenä Pelastusopisto uudistaa Savusukelluskurssin sekä Pelastustoiminnan peruskurssin (ent. Sammutustyökurssi) koulutusmateriaalit.

Opetussuunnitelmassa on kuvattu kurssit, jotka jakautuvat

  • perehdytyskoulutukseen,
  • miehistön peruskoulutukseen,
  • miehistön täydennyskoulutukseen,
  • alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutukseen,
  • alipäällystön täydennyskoulutukseen ja
  • sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutukseen. 

Kouluttajakoulutus siirtyy Pelastusopistolle

Vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön kouluttajien koulutus siirtyi SPEKiltä Pelastusopistolle vuoden 2019 alusta alkaen. Siirtymäkausi jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Nykyiset SPEKin kurssinjohtajat voivat toimia vastaavina kouluttajina siirtymäkauden ajan, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Vastaava kouluttaja on ilmoittautunut Pelastusopiston kouluttajarekisteriin.
  • Vastaava kouluttaja on osallistunut Pelastusopiston järjestämään kurssikohtaiseen seminaariin, kun uusi kurssiaineisto on julkaistu.
  • SPEK järjestää täydennyskoulutusta sopimuspalokunnan koulutuksesta vastaaville ja kouluttajille.