Markkinointiviestinnän kehityssuunnitelma sopimuspalokunnille

Katja Tihlemanin opinnäytetyö "Markkinointiviestinnän kehityssuunnitelma sopimuspalokunnille – case Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö", tallenne opinnäytetyön esittelystä ja muuta materiaalia.