Ohje koko palokunnan osastokäyttäjälle ja pääkäyttäjälle henkilön vakanssitunnuksen tekemiseksi

 1. Mene palo­kun­nan etu­si­vul­le joko pai­na­mal­la omal­la kor­til­la palo­kun­nan ni­meä tai ha­ke­mal­la haku­ken­täs­tä palo­kun­nan ni­mel­lä
 2. Pai­na väli­leh­teä ”Palo­kun­ta­lai­set”
 3. Va­lit­se hen­ki­lön koh­dal­ta oi­ke­al­ta kynä­ku­va­ke
 4. Kir­joi­ta va­kans­si­nu­me­ro tai nimi­kir­jai­met kent­tään
 5. Pai­na lo­puk­si al­haal­la tal­len­na-pai­ni­ket­ta

Ohje koko palokunnan osastokäyttäjälle ja pääkäyttäjälle jäsenen poistamiseksi palokunnasta

 1. Mene pois­tet­ta­van hen­ki­lön kor­til­le
 2. Pai­na yl­hääl­lä muok­kaa-nap­pia ja pois­ta hen­ki­löl­tä käyt­tä­jä­tun­nus eli säh­kö­pos­ti ja tal­len­na
 3. Pois­ta "Jä­se­nyy­det"-väli­leh­del­tä hen­ki­lön jä­se­nyys kai­kis­ta osas­tois­ta, va­lit­se ero­syy ja tal­len­na
 4. Pois­ta "Jä­se­nyy­det"-väli­leh­del­tä hen­ki­lö palo­kun­nan jä­se­nyy­des­tä, va­lit­se ero­syy ja tal­len­na
 5. Mene hen­ki­lön "Pe­rus­tie­dot"-väli­leh­del­le ja pai­na yl­hääl­tä muok­kaa-nap­pia
 6. Avau­tu­vas­sa ik­ku­nas­sa va­lit­se oi­ke­an pals­tan lo­pus­ta pois­to­päi­vä­mää­rä ja pois­ton syy ja lo­puk­si tal­len­na
 7. Hae ylä­pal­kin haku­ken­täs­tä oman palo­kun­nan nimi ja va­lit­se se
 8. Var­mis­ta, ett­ei "Palo­kun­ta­lai­set"-väli­leh­del­lä ole enää pois­tet­ta­van hen­ki­lön ni­meä