Palokuntanaisten koulutus

Palokuntanaistoiminnassa on käytössä oma koulutusjärjestelmä. Koulutustarjonta koostuu niin palokuntanaisten omista kuin palokuntatoiminnan miehistö- ja väestönsuojelukursseista.

Palokuntanaistyön perehdyttämiskurssi 

Perehdyttämiskurssi on tarkoitettu erityisesti uusien jäsenten perehdyttämiseen, mutta se sopii myös kertaukseksi jo pidempään mukana olleille. Kurssin vetäjänä toimii esimerkiksi osastonjohtaja tai kouluttaja. 

Palokuntanaistyön peruskurssi

Palokuntanaistyön peruskurssin tavoitteena on antaa palokuntanaiselle perustiedot ja -taidot yhdistystoiminnasta, palokuntakulttuurista, kodin onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, alkusammutuksesta ja toiminnasta hätätilanteessa sekä palokunta- ja pelastustoimesta. Kurssi täydentää Palokuntanaistyön perehdyttämiskurssilla opittuja asioita. Peruskurssi järjestetään pelastusliittojen toimesta.

Naisosaston johtajakurssi 

Palokuntanaisosaston johtajakurssi on tarkoitettu palokuntanaisosaston johtajille tai tehtäviin aikoville henkilöille. Kurssi soveltuu hyvin myös muille osaston vastuuhenkilöille.

Kurssi sisältää yleiskuvan pelastustoimesta, palokunnista, jäsenyydestä, toimintamuodoista, toiminnan mahdollisuuksista ja toimihenkilöiden rooleista. Kurssi antaa valmiuden osaston johtamiseen, toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä ryhmätoiminnan ohjaamiseen. Kurssilla käsitellään edellä mainittuja aiheita palokuntanaistyön näkökulmasta. Osaston johtajakurssi järjestetään peruskurssin ohella pelastusliitoittain.