Palokuntanaistyön organisaatio ja tavoitteet

Palokuntanaistyön yleisenä tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista turvallisuuteen. Palokuntanaisia kannustetaan valistamaan etenkin arki- ja asumisturvallisuudesta. SPEKin naistyön tavoitteena on luoda palokuntanaistyölle toimintaedellytyksiä ja tukea pelastusliittojen ja paikallisten naisosastojen toimintaa. Tavoitteena on mm. nostaa koulutuksellista tasoa ja pitää yllä palokuntanaistyön perinteitä.

Palokuntanaistyö on organisoitu valtakunnallisesti. Paikallisella tasolla, palokunnissa, toimivat aktiiviset palokuntanaiset. Alueellisella tasolla toimintaa järjestävät palokuntien edustajista koostuvat pelastusliiton naistyötoimikunnat, jotka suunnittelevat ja järjestävät yhteisiä alueellisia tapahtumia, kilpailuja ja kokoontumisia. Toimikunnat koostuvat yleensä palokuntien vapaaehtoisista. Pelastusliitoilla on lisäksi palkattua henkilökuntaa tukemassa alueellista toimintaa. Valtakunnallisesti toimintaa ohjaa, suunnittelee ja edustaa SPEKin hallituksen asettama naistyötoimikunta. Valtakunnallisia tapahtumia, kilpailuja, materiaalituotantoa ja kansainvälistä toimintaa koordinoidaan SPEKin toimiston kautta.

Valtakunnallinen naistyötoimikunta

Valtakunnallisen naistyötoimikunnan tehtävänä on antaa SPEKille asiantuntija-apua palokuntanaistyötoiminnan suunnittelussa. Toimikunta koostuu pelastusliittojen vapaaehtoisista naistyönohjaajista. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Lisäksi hallitus nimittää toimikuntaan esittelijäksi ja sihteeriksi SPEKin edustajan. Jäsenet edustavat Suomen eri alueita (ruotsinkielinen FSB, Pohjois-, Itä-, Etelä-, Väli-, Länsi- ja Keski-Suomi). 

Naistyötoimikunnan kokoonpano

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Palokuntanaisosastot tekevät monipuolisesti yhteistyötä mm. Marttojen, Maa- ja kotitalousnaisten, Maanpuolustusnaisten liiton sekä erilaisten perinnejärjestöjen kanssa, riippuen alueen ominaispiirteistä ja palokunnan kiinnostuksen kohteista.  

Katso myös:

Maa- ja kotitalousnaiset
Maanpuolustusnaisten liitto
Martat
Naisten Valmiusliitto
VAPEPA

Pelastusalan naiset ry.