Palokuntanuorisotyön organisaatio

Palokuntanuorisotyön on organisoitu valtakunnallisesti. Paikallisella tasolla, palokuntien nuoriso-osastoissa, toimivat lapset ja nuoret ohjaajien kanssa. Alueellisella tasolla toimintaa järjestävät palokuntien edustajista koostuvat nuorisotyötoimikunnat/-valiokunnat. Valtakunnan tasolla toimintaa ohjaa, suunnittelee ja edustaa SPEK:n hallituksen asettama nuorisotyötoimikunta. 

Palokuntanuori 

Lapset ja nuoret ovat iältään 7–17-vuotiaita, hieman alueellisesti vaihdellen. Nuorimmista nuorista käytetään termiä varhaisnuori (7–9-vuotiaat). Palokuntanuoreksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Palokuntanuoria ohjaavat ja kouluttavat palokuntalaiset. Ohjaajat suorittavat ohjaajina toimiessaan nuoriso-osaston kouluttaja- ja johtajakoulutuksen. 

Pelastusliiton nuorisotyötoimikunta/-valiokunta, toiminta-alueet 

Pelastusliiton nuorisotyötoimikunta/-valiokunta suunnittelee ja järjestää yhteisiä alueellisia tapahtumia, kilpailuja ja leirejä. Toimikunnat koostuvat yleensä palokuntien edustajista. Muutamalla isolla pelastusliiton alueella on erikseen nimetyt toiminta-alueet, joiden edustajista koostuu pelastusliiton nuorisotyötoimikunta. Toimikuntalaiset ovat vapaaehtoisia toimijoita. Pelastusliitoilla on lisäksi palkattua henkilökuntaa huolehtimassa alueellisen toiminnan toteutumisesta.

Valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta (VNTTK) 

Valtakunnallisesti palokuntanuorisotoimintaa suunnittelee, ohjaa ja edustaa nuorisotyötoimikunta. Toimikunta koostuu pelastusliittojen vapaaehtoisista nuorisotyönohjaajista. Toimikunnan kokoonpanon vahvistaa vuosittain SPEK:n hallitus. Toimikuntaa johtaa kolmen vuoden välein valittava puheenjohtaja. Valtakunnallisia tapahtumia, kilpailuja, materiaalituotantoa ja kansainvälistä toimintaa koordinoi SPEK:n nuorisotyön asiantuntija.

Valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan toimintaohje 

PDF: Valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan toimintaohje (2015)
 

[KUVA: PALOKUNTANUORTEN ORGANISAATIO]

[KUVA: PELASTUSLIITON NUORISOTYÖN ORGANISAATIOMALLI]