Palokuntanuorisotyön organisaatio

Palokuntanuorisotyö on organisoitu valtakunnallisesti. Paikallisella tasolla, palokuntien nuoriso-osastoissa, toimivat lapset ja nuoret ohjaajien kanssa. Alueellisella tasolla toimintaa järjestävät palokuntien edustajista koostuvat nuorisotyötoimikunnat/-valiokunnat. Valtakunnan tasolla toimintaa ohjaa, suunnittelee ja edustaa SPEKin palokuntatoimikunta ja sen asettama harrastustyöryhmä.

Palokuntanuori 

Lapset ja nuoret ovat iältään 7–17-vuotiaita, hieman alueellisesti vaihdellen. Nuorimmista nuorista käytetään termiä varhaisnuori (7–9-vuotiaat). Palokuntanuoreksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Palokuntanuoria ohjaavat ja kouluttavat palokuntalaiset. Ohjaajat suorittavat ohjaajina toimiessaan nuoriso-osaston kouluttaja- ja johtajakoulutuksen. 

Pelastusliiton nuorisotyötoimikunta/-valiokunta, toiminta-alueet 

Pelastusliiton nuorisotyötoimikunta/-valiokunta suunnittelee ja järjestää yhteisiä alueellisia tapahtumia, kilpailuja ja leirejä. Toimikunnat koostuvat yleensä palokuntien edustajista. Muutamalla isolla pelastusliiton alueella on erikseen nimetyt toiminta-alueet, joiden edustajista koostuu pelastusliiton nuorisotyötoimikunta. Toimikuntalaiset ovat vapaaehtoisia toimijoita. Pelastusliitoilla on lisäksi palkattua henkilökuntaa huolehtimassa alueellisen toiminnan toteutumisesta.

Palokuntatoimikunta koordinoi ja kehittää palokuntatoimintaa valtakunnallisesti 

Vuoden 2021 alussa toimintansa aloittanut palokuntatoimikunta korvasi aiemmat valtakunnalliset järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikunnat. Palokuntatoimikunta toimii SPEKin hallituksen alaisena palokuntatoiminnan asiantuntijana. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistyössä alueellisten pelastusliittojen kanssa palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä palokuntien toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Palokuntatoimikunta on asettanut avukseen harrastus- ja palvelutyöryhmät, joiden puheenjohtajat toimikunta nimeää keskuudestaan. Toimikunta voi tarvittaessa nimetä myös määräaikaisia projektikohtaisia alatyöryhmiä esimerkiksi leiri- tai kilpailutoimintojen kehittämiseksi. 

Harrastustyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää kokonaisvaltaisesti palokuntien yhdistys- ja harrastustoimintaa, kuten esimerkiksi palokuntien nuoriso-, nais-, veteraani-, leiri-, kilpailu- ja soittokuntatoimintaa.