Onnettomuudet

Rakennuspalot - 1. Perusselvitykset rakennuspalossa

1.Perusosaajan osaamistavoitteet

 • Luetella perusselvityksessä tarvittavan peruskaluston
 • Tunnistaa pelastusyksikön kalustosta perusselvitykseen rakennuspalotehtävässä tarvittavan kaluston
 • Kertoa eri pelastusryhmän jäsenten tarvitseman kaluston perusselvityksen eri variaatioissa
 • Kertoa eri pelastusryhmän jäsenten tehtävät perusselvityksen eri variaatioissa
 • Kertoa työturvallisuuden perusteet eri selvitysmalleissa

2. Ydinosaajan osaamistavoitteet

-

3. Erikoisosaajan osaamistavoitteet

-

Ketkä harjoittelevat yhdessä

☐ Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

☒ Osaajatasoille erilliset harjoitukset (Perusosaaja)

Harjoituksen kesto

Yhteensä n. 55-120 min, pituus voidaan säädellä helposti suoritettavien toistojen mukaan

Kuukausi ennen harjoitusta

 • Harjoituspaikan varaaminen, piha-alue tai kalustohalli, jossa tilaa vähintään noin 6 m x 10 m
 • Pelastusyksikön kalustoineen varaaminen
 • Tutustu itse Pelastusopiston julkaisuun ”Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävässä” ja tulosta käyttöösi sivulta 86 alkavat liitetaulukot.

Viikko ennen harjoitusta

-

Päivä ennen harjoitusta

-

Harjoituspäivänä ennen harjoituksen alkua

 • Varmista, että tarvittava kalusto on olemassa ja harjoituspaikka vapaana
 • Valmistellaan harjoituspaikka valmiiksi, jos mahdollista (Kuva suunnitelman lopussa)

Muuta huomioitavaa

 • Teoriatunti perusselvityksistä tai omatoiminen tutustuminen Pelastusopiston julkaisuun ”Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävässä”
 • Videot selvitysmalleista

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus, 5 min

Kerrotaan tehokkaiden alkutoimenpiteiden sekä sopivan selvitysmallin valinnan merkityksestä tulipalon sammutuksessa, jossa ensivaiheessa säästetyt minuutit ovat tärkeitä.

Sisältö

OT/HT aloitus, 15 min

Käydään läpi harjoituksen kulku tekemällä ensimmäinen suorite vaiheittain ja rauhallisesti.

HT, 5–10 min/toisto

Suorituksia eri selvitysmalleista kouluttajan ohjeiden mukaan.

Lopetus

Yhteenveto, 3 min

Harjoituksen sisällön kertaus.

Oppimiskeskustelu, 8 min

Oppimiskeskustelussa käydään suoritteita läpi oppilaiden kertomana. Kerro hyvät ja korjattavat suoritteet. Huomio myös työturvallisuuspuutteet.

Lopetus, 6 min

Kalustonhuolto

Yhteensä 60 min

Kouluttajien varustus

·      Väliasu/asemapalvelusasu ja turvakengät

Osallistujien varustus           

·      Täydellinen paloasu

Tarvittava kalusto 

·      Pelastusyksikkö kalustoineen

Riskiarvio              

·      Painavien tavaroiden ottaminen autosta / kantaminen saattavat aiheuttaa pudotessa vammoja jaloille, joten turvakengät jalkaan.

·      Suoritettaessa harjoitusta piha-alueella talvella, on syytä varoa liukastumista.

·      Tikkaiden ottaminen/kiinnitys ajoneuvon katolta. Käytetään kypärää tätä tehdessä.

Turvajärjestelyt

·      Ei tarvetta erityisille turvajärjestelyille, ensiapuvälineet sammutusautosta.

Tehtävät on koodattu perusosaajatasolle sopivaksi.

Aloitus

Motivoi

Kerrotaan tehokkaiden alkutoimenpiteiden sekä sopivan selvitysmallin valinnan merkityksestä tulipalon sammutuksessa, jossa ensivaiheessa säästetyt minuutit ovat tärkeitä.

Kerro harjoituskerran osaamistavoitteet (perusosaaja)

 • luetella perusselvityksessä tarvittava peruskalusto
 • tunnistaa pelastusyksikön kalustosta perusselvitykseen rakennuspalotehtävässä tarvittavan kaluston
 • kertoa eri pelastusryhmän jäsenten tarvitseman kaluston perusselvityksen eri variaatioissa
 • kertoa eri pelastusryhmän jäsenten tehtävät perusselvityksen eri variaatioissa

Käytännön harjoituksen kulku

Esittele harjoituspaikka

 • Pelastusyksikkö on pysäköity omalle paikalleen, ja se toimii suorituksen aloituspaikkana. Kaikki kalusto on sijoitettu omille paikoilleen ajoneuvoon ja luukut suljettu.
 • Ensimmäinen ”keila” kuvastaa paikkaa, johon jakoliitin sijoitetaan perusselvityksessä. Tämä keila sijoitetaan noin kolmen metrin päähän ajoneuvosta, mielellään niin, että pumpulta on siihen suora tie letkun vedon helpottamiseksi.
 • Toinen ”keila” kuvastaa paikkaa, jossa olisi kerrostalon tms. ulko-ovi/rapun ovi tai esimerkiksi tikkaat katolle tehtävässä perusselvityksessä. Tämä keila sijoitetaan noin kolmen metrin päähän edellisestä keilasta.
 • Kolmas ”keila” kuvastaa paikkaa, jossa olisi palavan huoneiston/tilan ovi tai palavan rakennuksen katto. Tämä keila sijoitetaan myös noin kolmen metrin päähän edellisestä keilasta.

Käydään läpi harjoituksen kulku tekemällä ensimmäinen suoritus vaiheittain

 • Harjoituksessa jokainen pelastusryhmän jäsen kerää tarvitsemansa kaluston autosta selvityskäskyn kuultuaan. Kaluston keräämisessä on syytä muistaa, että ensisijainen tehtävä on saada 1. sammutuspari suorittamaan tehtävää, kuten oikeassakin tilanteessa, joten lisää kalustoa voi palata noutamaan myöhemmin.
 • Jokainen selvittää oman kalustonsa siihen paikkaan kuin selvittäisi oikeassakin tilanteessa. Pääjohtoa selvitetään se noin 3 metriä, jakoliitin laitetaan keilan viereen ja työjohdon pää yhdistetään oikeanpuoleiseen liittimeen. Työjohtoa selvitetään noin 3m + 3m ja omasta kalustosta riippuen ”huoneiston ovelle voidaan viedä esimerkiksi ”patonki”+ suihkuputki. Myös muut työkalut sijoitetaan luonteville paikoille: murtovälineet huoneiston ovelle, savutuuletin alkuvaiheessa kerrostalon rapun ovelle, suojaparin työsuihkuun vaadittava kalusto jakoliittimelle tai ulko-ovelle ja lisäveden saamiseen vaadittava kalusto pumpun/säiliön täytön läheisyyteen.
 • Kun kaikki ovat saaneet tehtävänsä tehtyä, he jäävät paikoilleen kuuntelemaan kouluttajan johdolla tehtävää tarkastusta, että kaikki tarvittava kalusto löytyy oikeilta paikoilta.
 • Lopuksi kalusto kerätään takaisin ajoneuvoon ja harjoitukseen osallistujat järjestäytyvät kouluttajan ohjeen mukaan uusille paikoille seuraavaa vetoa varten.

Suorituksia eri perusselvityksistä ja tarvittaessa myös eri vahvuuksilla

 • Kouluttaja antaa selvityskäskyn
 • Osallistujat toimivat käskyn mukaan
 • Tarkastetaan oikean kaluston mukana olo ja tarvittaessa keskustellaan toimintatavoista. Esimerkiksi pyydetään 1. paria näyttämään letkukannattimen kiinnitys tai kertomaan, kuinka he murtaisivat oven.
 • Kerätään kalusto ja vaihdetaan paikkoja.

Lopetus

Yhteenveto

 • Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu:

 • Pyydä opiskelijoita arvioimaan omaa sekä ryhmän suoristusta. Mikä onnistui, missä olisi vielä parantamista.
 • Oliko selvityksissä työturvallisuus huomioitu riittävästi? Pyydä opiskelijoita kertomaan myös palaute kouluttajalle ja olisiko samaan lopputulokseen päästy jollakin muulla harjoitussuunnitelmalla?

Lopetus:

 • Kiitos & positiivinen fiilis!

Harjoituksessa yli 6 hlö, miten saat kaikille tekemistä?

 • Viikkoharjoituksissa ryhmäkoko on usein suurempi kuin 6 hlöä. Voit teettää harjoitusta samaan aikaan kahdelle ryhmälle samasta autosta, vaikka eri puolille autoa. Muista, että esimerkiksi tikkaita ja savutuulettimia on usein vain yhdet, joten ryhmille on syytä määrätä erityyppiset selvitykset.
 • Voit myös käyttää seuraajia/vertaispalautteen antajia, joille tulostat seurantataulukot Pelastusopiston julkaisun ”Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävässä” sivulta 86 alkavista liitteistä.

Teetettävät selvitykset valitaan osallistujien osaamiseen mukaan. Aloitetaan perinteisestä perusselvityksestä ja niiden onnistuessa hyvin siirrytään eri variaatioihin.

 • perusselvitys maantasossa 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys kerrokseen 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys alkusammutustiedustelulla 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys käyttäen nousujohtoa 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys irtotikkailla 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys ulkokautta 1+3 ja 1+5

Nopeuttaa toimintaa

 • Käytettävä kalusto voi olla autosta vaikeasti otettavassa paikassa. Esimerkiksi tikkaat on syytä jättää ajoneuvon viereen harjoituksen ajaksi.

Harjoitukseen liittyvät kuvat