Onnettomuudet

Rakennuspalot - 2. Savutuuletukset tavanomaisista kohteista

1.Perusosaajan osaamistavoitteet

 • nimetä savutuuletuksessa käytettävän kaluston
 • selittää savutuulettimen toiminta (sähkö/akku/polttomoottori)
 • selittää savutuulettimeen kytkettävän savutuuletussukan asentaminen

2. Ydinosaajan osaamistavoitteet

 • valita oikean savutuuletusmenetelmän tavanomaisissa kohteissa
 • selittää, kuinka savutuuletuksessa savu menee pois ja korvausilmaa tulee tilalle
 • rakentaa savulle ja korvausilmalle reitin ovien, ikkunoiden ja savunpoistoluukkujen avulla

3. Erikoisosaajan osaamistavoitteet

-

Ketkä harjoittelevat yhdessä

☒ Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

☐ Osaajatasoille erilliset harjoitukset

Harjoituksen kesto

60 min.

Kuukausi ennen harjoitusta

Viikko ennen harjoitusta

 • Valitse harjoitukselle sopiva paikka ja tutustu itse siihen etukäteen
  • Harjoituksessa ei tarvitse käyttää keinosavua eikä tuulettimia tarvitse käynnistää sisätiloissa
  • Harjoituspaikalla olisi hyvä olla portaikko/ portaat johonkin, jolla voidaan mallintaa toimintaa kerrostalossa

Varaa pelastusyksikkö/savutuuletuksessa käytettävä kalusto

Päivä ennen harjoitusta

-

Harjoituspäivänä ennen harjoituksen alkua

 • Varmista kaluston toiminta ja että osaat itse käyttää sitä

Muuta huomioitavaa

 • Oppitunti savutuuletuksen toimintaperiaatteista

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus, 5 min

Kerrotaan, että oikean savutuuletuksen toimintatavan valitsemalla voidaan pienentää jälkivahinkoja merkittävästi. (Pikakertaus menetelmistä.)

Sisältö

OT

Oppitunti erikseen ennen tätä harjoitusta.

HT 45 min

Harjoituksen toteutus kuvattu alempana.

Lopetus

Yhteenveto, 5 min

Vastaillaan harjoituksen aikana heränneisiin kysymyksiin ja käydään vielä läpi eri savutuuletuksen toteutustavat nimeltä.

Oppimiskeskustelu

Oppimiskeskustelua käydään läpi harjoituksen, joten lopussa ei tarvitse erikseen

Lopetus, 5 min

Ohjeet huolloista ja kiitokset kaikille.

Yhteensä 60min

Kouluttajien varustus

·     Asemapalvelus- tai väliasu, silmäsuojaus savutuuletinta käytettäessä

Osallistujien varustus           

·     Asemapalvelus- tai väliasu, silmäsuojaus savutuuletinta käytettäessä

Tarvittava kalusto 

 • Savutuuletin
 • Ovikiilat 5kpl
 • Jatkojohto
 • Savutuuletussukka/ kierrevahvistettu imusukka
 • 42mm työletku
 • 1,5” suihkuputki

Muu palokunnassa käytössä oleva savutuuletuskalusto (esim. savuverho tai erillinen savutuuletussuihkuputki)

Riskiarvio              

 • Tuulettimen kokeilussa voi roskia lentää silmään.

Turvajärjestelyt

 • Tuuletinta käyttävä henkilö käyttää suojalaseja ja muut ovat kauempana

Tehtävät on koodattu perusosaajatasolle sopivaksi.

Aloitus

Motivoi

Kerrotaan, että oikean savutuuletuksen toimintatavan valitsemalla voidaan pienentää jälkivahinkoja merkittävästi.

Osaamistavoitteet

kts. kohta Osaamistavoitteet

Käytännön harjoituksen kulku

Tutustuminen savutuuletuskalustoon

Perusosaaja:

 • Käynnistäkää kaikki savutuulettimet, joita palokunnasta löytyy ja tutustukaa niiden tehon säätöihin.
 • Tutustukaa savutuulettimien asennon säätöihin.
 • Huomioikaa, että jatkojohdot tulee avata kokonaan kelalta suuren virrankulutuksen vuoksi.

Savutuuletussukan kytkeminen

Ydinosaaja:

huomioi harjoituspaikka sen mukaan, että tuuletinta voi tässä osiossa käyttää polttomoottori-tuulettimen käyttö ulkotiloissa

 • Kerratkaa/kokeilkaa, millä tuulettimella voi imeä vahvistetun sukan avulla ja mihin tuulettimiin voi kytkeä rullalta levitettävän puhalluspuolen sukan.
 • Harjoitelkaa noin 3 metrin pätkällä kertakäyttöisellä sukalla tuulettimen käyttöä niin, että sen ulostulopäätä kavennetaan hieman solmun avulla, jotta se pysyy ryhdikkäänä eikä heilu. Sukan pään voi myös solmia kokonaan ja tehdä sitten puukolla siihen viillon, josta savu pääsee ulos, mutta sukka pysyy vielä ryhdikkäänä.

Savutuulettimen sijoitus

savutuuletinta ei ole tarpeen käynnistää, vaan tärkeämpää on löytää harjoitukseen erilaisia ja todenmukaisia savutuulettimen sijoituspaikkoja​

Perusosaaja:

 • Sijoittakaa savutuuletin oviaukolle ylipainetuuletusta varten ja kerratkaa sen sijoitukseen liittyvät asiat:
  • Ovien kiilaus
  • Savutuulettimen ilman keila täyttää mahdollisimman ison osan aukosta
  • Tuulettimen ohjaus yläviistoon
  • Savun poistumisreitti
 • Sijoittakaa savutuuletin oviaukolle alipainetuuletusta varten ja käykää läpi samat asiat kuin edellisessä kohdassa (korvausilman reitti)

Ydinosaaja:

 • Sijoittakaa savutuulettimia erilaisiin paikkoihin ikkunoille ja käytössä olevien tilojen aukoille yli- ja alipainetuuletuksen tekemistä varten ja huomioikaa tarvittavat asiat:
  • Ovien kiilaus
  • Pöytien, tuolien, ym. käyttö apuna tuulettimen paikoilleen laitossa
  • Savutuulettimen ilman keila täyttää mahdollisimman ison osan aukosta
  • Tuulettimen ohjaus yläviistoon
  • Savun poistumisreitti / korvausilman reitti
 • Suurien tilojen tuuletus (yleensä ylipaineistus) kahden peräkkäisen tuulettimen avulla.

Savutuuletus suihkuputkella

Perusosaaja:

 • Suihkuputkella savutuulettamisen toimintamallin opettelu/kertaus kuivaharjoitteluna. Letkua auki laukusta pari metriä ja suihkuputki kiinni siihen. Muistettava ainakin:
  • suihkuputken oikea sijoitus ikkunalle/ovelle
  • milloin sammutuspari voi aloittaa savutuuletuksen?
   • Kun alkupalo on sammutettu ja ikkuna tms. löytyy
   • Aloituksesta täytyy muistaa ilmoittaa esimiehelle, jotta tilaan saadaan korvausilmaa hyökkäysreitin kautta
  • Kakkonen tarkkailee muuta tilaa/ tutkii tilaa näkyvyyden parannuttua

Kesto yleensä melko lyhyt. Lopetetaan, kun suurin lämpö pääsee ulos ja näkyvyys alkaa parantua (15 sek – minuutti).

Case 1

 • Valitkaa jokin ikkunoilla varustettu tila/yksittäinen huone harjoituskohteesta ja kuvitelkaa siellä olleen pienen tulipalon, joka on sammutettu, mutta tilassa on edelleen savua.
 • Pohtikaa, kuinka toteuttaisitte savutuuletuksen tulipalotilanteessa.
 • Tuulettimia ei tarvitse käynnistää

Perusosaaja:

 • Savutuulettimen sijoitus paikoilleen
 • Tarvittavat ovien kiilaukset

Ydinosaaja:

 • Käytettävän savutuuletusmenetelmän valinta
 • Korvausilmareitin / savun ulosmeno reitin valinta

Case 2

 • Kuvitellaan, että noustaan ”rappukäytävää” kerrostaloon. Toisen kerroksen huoneistossa on tulipalo ja savua on reilusti myös ”rappukäytävässä”.
 • Kuinka toteuttaisitte savutuuletuksen tulipalotilanteessa.
 • Tuulettimia ei tarvitse käynnistää.

Perusosaaja:

 • Savutuulettimen sijoitus paikoilleen
 • Tarvittavat ovien kiilaukset

Ydinosaaja:

 • Käytettävän savutuuletusmenetelmän valinta
  • Alkuvaiheessa?
  • Tulipalon sammutuksen jälkeen?
 • Korvausilmareitin / savun ulosmenoreitin valinta
 • Tuulettimen käynnistysajankohdan valinta
 • Rappukäytävän savunpoistoluukku tms. ja sen käyttö: missä vaiheessa?
 • Muiden tilojen ylipaineistuksen tarpeen määritys

Case 3

Perusosaaja:

 • Savutuulettimen sijoitus paikoilleen
 • Tarvittavat ovien kiilaukset

Ydinosaaja:

 • Käytettävän savutuuletusmenetelmän valinta
  • Alkuvaiheessa?
  • Tulipalon sammutuksen jälkeen?
 • Korvausilmareitin / savun ulosmenoreitin valinta
 • Tuulettimen käynnistysajankohdan valinta
 • Rappukäytävän savunpoistoluukku tms. ja sen käyttö missä vaiheessa?
 • Muiden tilojen ylipaineistuksen tarpeen määritys

Lopetus

Yhteenveto

 • Käydään läpi kertaalleen vielä eri savutuuletusmenetelmät.

Oppimiskeskustelu:

 • Oppimiskeskustelua tapahtuu läpi harjoituksen.

Lopetus:

 • Ohjeet huolloista ja kiitokset!

Harjoitukseen liittyvät kuvat