Brandkårsveteraner

Syftet med veteranverksamheten är att väcka och främja en positiv inställning till brand- och räddningsverksamhet och värna om brandkårsandan och traditionerna. Veteranerna upprätthåller brandkårens verksamhet och bistår de andra avdelningarna. Veteranerna ordnar till exempel talko, bistår i medelanskaffning, underhåller utrustning, ger råd till barn och unga och sköter om snöskottning och motsvarande uppgifter. Verksamheten kan exempelvis består av att utarbeta en historik, utflykter och resor, kvällssamkväm och annat trevligt.

Veteranerna upprätthåller brandkårstraditionerna

Bland annat restaurerar veteranerna gamla redskap och samlar information om traditioner. Mera information om brandkårernas historia och brandmuseer hittar du via länkarna. På webbplatsen har man sammanställt information om samlingar med brandkårstema, det vill säga brandmuseer, traditionsrum i brandkårerna, redskap, brandkårernas traditioner och historia.

Brandkårsveteranerna som stöd för barn och unga

Brandkårsveteranerna är viktiga stödpersoner för brandkårens lägerverksamhet. ”Lägermormor och -morfar” förmedlar traditioner, bistår i olika uppgifter och ger stöd och trygghet till de minsta. ”Brandmorfar” och ”brandmormor” kan även exempelvis läsa sagor med säkerhetstema för de små.

Att grunda en veteranavdelning

Medlemmar i veteranavdelningen medverkar fortfarande i brandkårverksamheten, men de har slutat delta i den operativa verksamheten. För att stöda den egna verksamheten kan de vid behov grunda en egen avdelning. Avdelningarna fungerar oftast som underavdelning i den egentliga brandkårsföreningen. Det är även möjligt att grunda en registrerad förening eller understödsförening.