Kouluttajakurssi on uudistettu osana järjestökoulutusuudistusta. Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavat peruspedagogiset tiedot ja taidot kouluttajana toimimiseen. Samaa perusrunkoa voidaan käyttää palokunnan eri osastojen kouluttajakoulutuksiin.

Kouluttajakurssin opintopäivät

05.09.2020-06.09.2020

Palotaruksen kurssi- ja leirikeskus

Kohderyhmä: Nuoriso-osaston kouluttajakurssin kurssinjohtajana toimivat, sellaisiksi haluavat ja kaikki asiasta kiinnostuneet.

Tavoite: Opintopäivien tavoitteena on, että osallistuja osaa toteuttaa uudistetun monimuotoisen kouluttajakurssin. 
• Verkko-oppimisympäristö Priiman käyttäminen 
• Yhtenäisen oppimiskäsityksen mukaan toimiminen 
• Aktiivisten opetusmenetelmien käyttäminen

Tavoitteena on myös kouluttajien verkostoituminen, vertaisoppiminen ja hyvien käytänteiden jakaminen eri puolelta Suomea tulevien toimijoiden kesken.

Ilmoittautumiset Hakassa maanantaihin 20.8.2020 klo 16 mennessä. Jos opintopäiville hakeva ei ole kirjattuna Hakaan, yhteys Timo Sovaseen. Koulutukseen otetaan 20 oppilasta.

Tarkemmat tiedot: Kouluttajakurssin opintopäivät -esite (PDF)

Lisätietoja (pois lukien 6.-31.7., kesäloma) Timo Sovanen, 040 511 2481, timo.sovanen(a)spek.fi