Palokuntatoiminta

Palokunnat ovat keskeinen osa yhteiskuntamme pelastusjärjestelmää. Vapaaehtoiset palokunnat eli sopimuspalokunnat kautta maan toimivat pelastustoimen osana huolehtien osaltaan onnettomuuksien ehkäisemisestä ja vahinkojen rajoittamisesta. Harvaan asutuilla alueilla ensimmäinen paikalle tuleva pelastusyksikkö on yleensä sopimuspalokunnan paloauto tai ambulanssi. Isoimmissa kaupungeissa sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena tai itsenäisesti päällekkäisten tilanteiden aikana.

Vapaaehtoinen palokunta eli VPK on palokuntatoimintaa varten perustettu yhdistys. Kun VPK tekee sopimuksen alueensa pelastusviranomaisen kanssa, siitä tulee sopimuspalokunta, joka hälytetään pelastustehtäviin tarvittaessa. Joillakin alueilla pelastuslaitoksen ja yksittäisten henkilöiden välille tehdyistä sopimuksista on muodostunut myös sopimuspalokuntia. Näissäkin tapauksissa taustalla on useimmiten palomiesyhdistys, jossa tehdään myös vapaaehtoistyötä.

Palokuntatoiminta on pelastusalan vapaaehtoistoiminnan muoto. Palokuntalaiset ovat mukana onnettomuuksien ehkäisyssä, sammutustöissä, pelastustehtävissä ja väestönsuojelussa. Palokuntatoiminta on monipuolista toimintaa: opastusta, neuvontaa, koulutusta ja antoisaa yhdessäoloa. Sopimuksellisen hälytystoiminnan tueksi palokunnissa tarvitaan myös monenlaista yhdistystoiminnan osaamista sekä tekijöitä leireille ja erilaisiin tapahtumiin. Palokunnan harrastustoimintaan pääsee mukaan ilman koulutusta. Palokunta hoitaa uuden jäsenen perehdyttämiskoulutuksen, joka sisältää perustiedot ja -taidot palokunnan toiminnoista ja tavoista. 

Palokuntien toiminta on yleensä jakautunut osastoiksi tai toiminnoiksi, joiden nimitykset ja tehtävät saattavat vaihdella. Alla on esitelty yleisimpiä toimintoja. Kysy lisää paikallisesta toiminnasta ja harjoitus- tai kokoontumisajoista lähialueesi palokunnasta!