Trygg verksamhet i 
ungdomsavdelningen

Teamarbete 

Brandkårerna bör eftersträva att det alltid finns åtminstone två myndiga personer på plats vid verksamhet för minderåriga. På det här sättet kan man försäkra sig om trygga förhållanden för alla som deltar i verksamheten. 

Kontroll av straffregisterutdrag

SPEKs brandkårsavdelning har gett en stark rekommendation till brandkårsföreningarna att kontrollera straffregisterutdrag för alla frivilliga personer som deltar i barn- och ungdomsverksamheten.

Läs mer

Skyddsåldersgränser

Det är bra att diskutera skyddsåldersgränserna som finns inskrivna i lagen med ungdomarna. Exempelvis innehar en 18-åring som fungerar i rollen som utbildare en maktposition i relation till den minderåriga, vilket innebär att skyddsåldersgränsen på 16 år inte tillämpas.