Övrig brandkårsverksamhet

Brandkårer kan också utöva bland annat musikkårsverksamhet eller veteranverksamhet.

Musikkårer

Musikkårerna är en viktig del av brandkårskulturen. I Finland finns det över 20 aktiva musikkårer som verkar inom brandkårerna. Traditionellt handlar det om blåsmusikkårer som uppträder på olika branschevenemang, fester, parader och andra tillställningar. Utöver det kan musikkårerna också ordna konserter. Kontakta närmaste musikkår när du behöver musik till din fest!

Musikkårer i Finland:

Musikkårsevenemang

Tulta Päin är ett riksomfattande evenemang för brandkårernas musikkårer, med traditionell blåsmusik och kända solister.

Brandkårsverksamheten är även internationell. International Fire Brigade Rally Organization IFSO ordnar internationella evenemang och tävlingar för brandkårernas musikkårer med två års mellanrum.

Brandkårsveteraner

Syftet med veteranverksamheten är att främja en positiv inställning till brand- och räddningsverksamheten och värna om brandkårsandan och traditioner. Veteranerna upprätthåller brandkårens verksamhet och bistår andra avdelningar. 

Veteranerna ordnar till exempel frivilligverksamhet, bistår i medelsanskaffning, underhåller utrustning, ger råd till barn och unga och sköter om snöskottning och andra motsvarande uppgifter. Verksamheten kan till exempel handla om att utarbeta en historik, ordna utflykter och resor, kvällssamkväm och annat trevligt.

Grunda en veteranavdelning

Medlemmarna på en veteranavdelning medverkar fortfarande i brandkårverksamheten, men har slutat delta i den operativa verksamheten. För att stödja verksamheten kan veteranerna grunda en egen avdelning. En sådan avdelning fungerar oftast som underavdelning till den egentliga brandkårsföreningen. Det är även möjligt att grunda en registrerad förening eller understödsförening.