Frisk i brandkåren

Varje brandkårist bidrar med sina egna handlingar till att det är tryggt att delta i verksamheten. Man bör undvika att delta i brandkårens verksamhet, samt att gå till jobbet, skolan och daghemmet eller hobbyverksamhet ifall man uppvisar symtom.

För brandkårer

Brandkårens minneslista

  • Vi är måna om handhygien.
  • Vi kan även ordna verksamhet virtuellt.
  • Vi bokför de som deltagit i verksamheten.
  • Vi informerar medlemmar och ungdomars föräldrar om brandkårens funktionssätt för att se till att verksamheten är säker.

För brandkårister

Brandkåristens minneslista

  • Jag deltar inte om jag är sjuk eller jag ens har lindriga symtom.
  • Jag är noga med handhygienen.