Vi håller oss friska i brandkåren

Varje brandkårist bidrar med sina egna handlingar till att det är tryggt att delta i verksamheten. Man bör undvika att delta i brandkårens verksamhet, samt att gå till jobbet, skolan och daghemmet eller hobbyverksamhet ifall man uppvisar symtom. 

Trygg verksamhet i brandkåren! 

Brandkårens minneslista

 • Vi följer regionförvaltningsverkets, kommunens och räddningsverkets anvisningar
 • Vi är måna om god handhygien och erbjuder munskydd åt deltagarna
 • Vi ordnar verksamhet i smågrupper eller utomhus i mån av möjlighet
 • Vi försöker hålla säkerhetsavstånd eller använder munskydd i trånga lokaler
 • Vi kan även ordna verksamhet virtuellt
 • Vi bokför de som deltagit i verksamheten
 • Vi informerar medlemmar och ungdomars föräldrar om brandkårens funktionssätt för attse till att verksamheten är säker.

Brandkåristens minneslista

 • Delta inte om du är sjuk eller om du ens har lindriga symtom
 • Delta inte om du har blivit exponerad eller är i karantän
 • Försök hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra deltagare
 • Använd munskydd i trånga utrymmen, när det finns andra deltagare närvarande
 • Tvätta händerna eller använd handsprit regelbundet m Skydda din mun när du hostar eller nyser
 • Berätta genast för övningsledaren och/eller övriga deltagare om du mår dåligt
 • Agera enligt anvisningar av myndigheten för smittsamma sjukdomar vid exponering eller sjukdomsfall.