Kipinä-verktyget 

Kipinä-verktyget har utvecklats för att stödja ungdomsavdelningarnas verksamhet och utveckling. Kipinä-verktyget uppmuntrar, utmanar, vägleder och stöttar brandkårer till att utveckla verksamheten långsiktigt och målinriktat.

Med Kipinä-verktyget kan brandkåren:

 • få viktig respons på sina egna aktiviteter
 • hitta sina egna styrkor och svagheter
 • identifiera den aktuella situationen och förbättringsområden
 • utvecklas genom målinriktad handling.

Elektronisk version 

Den elektroniska versionen av Kipinä-verktyget kan fyllas i från länken nedan. Svaren lagras i databasen som helt anonyma. Informationen visar bl.a. verktygets nyttjandegrad och utvecklingen av verksamhetens kvalitet områdesvis för de olika räddningsverken. Informationen kan inte kopplas till enskilda brandkårer eller svarande.

Du kan spara och pausa ifyllandet efter varje fråga, och fortsätta från samma ställe nästa gång. Så fort du besvarat alla frågor visas en sammanfattning som går att skriva ut, spara på egen maskin eller skicka till egen e-post.

Observera att när du har svarat på alla frågor kommer du inte längre att kunna ändra dina svar eller fylla i filen igen. Därför är det viktigt att du sparar eller skriver ut en sammanfattning så att du kan jämföra kvalitetsutvecklingen på din avdelning.

Målnivåerna belyser viktiga frågor

Den första versionen av verktyget innehåller 28 olika objekt att utvärdera, var och en med fyra målnivåer och exempelfrågor. Dessutom innehåller verktyget ett sammanställningsformulär (Kipinä-barometern). Verktyget kan användas till att utvärdera verksamheten, dokumentera resultaten och bygga en utvecklingsplan baserad på dem.

Det finns fyra målnivåer:

 • HÖGT KVALIFICERAD – verksamheten överskrider den nationella målnivån
 • UTMÄRKT – verksamheten håller nationell målnivå
 • KAN FÖRBÄTTRAS – verksamhetsmålen uppfylls delvis, utvecklingsförslag
 • BÖR FÖRBÄTTRAS – verksamhetsmålen uppfylls inte, viktigt utvecklingsobjekt

Den nationella kommittén för ungdomsarbete har som målsättning att varje ungdomsavdelning ska uppmuntras till att sträva efter UTMÄRKT-nivå. På så sätt försöker kommittén påverka och leda ungdomsavdelningarna i samma riktning på nationell nivå.

Mångsidiga användningsmöjligheter 

Det är valfritt att använda verktyget. Det är dock inte värt att försöka fixa allt på ett år. Det viktigaste är att avdelningen har en brinnande vilja för att utvärdera sin egen verksamhet och därmed utveckla den. 

Verktyget har en mängd olika användningsmöjligheter:

 1. Ungdomsavdelningens chef kan göra självständiga utvärderingar med hjälp av verktyget.
 2. Alternativt kan utvärderingen vara mer omfattande och till exempel involvera föräldrar, ungdomar, brandchefen, utbildningschefen eller medlemmarna i förvaltningen (t.ex. ordförande). Då talar man om intern auditering.
 3. Om så önskas kan brandkåren också gör en extern auditering. Då ber brandkåren en utbildare/ungdomsavdelningschef från en närliggande brandkår eller en erfaren brandkårsungdomsarbetare på förbunds/nationell nivå att delta i utvärderingen.
 4. Verktyget kan också användas delvis, så att avdelningen väljer tyngdpunkten för bedömningskriteriet, d.v.s de områden man vill fokusera på.
 5. Kipinä-verktyget kan också användas till exempel vid byte av avdelningschef. Verktyget är också oumbärligt i en sådan brandkår, där man ska inrätta en ungdomsavdelning.

Brandkårerna kan utnyttja Kipinä-verktygets resultat, bl.a. i fråga om verksamhetsberättelser eller verksamhetsplaner och ekonomiberäkningar.

Utvärderingen ska ha rätt atmosfär

Observera att verktyget används för att utvärdera verksamheten, inte människor. Utvärderingstillfället ska vara diskuterande och lösningsinriktat, inte som ett förhör.

Det är en bra idé att starta utvärderingen genom att komma överens om gemensamma grundregler, som skrivs på en synlig plats. Sådana regler kan vara:

 • alla har rätt att säga sin åsikt
 • allas åsikt uppskattas och bedöms inte
 • man lyssnar på varandra och avbryter inte
 • känsliga frågor tas upp i förtroende.

Respons om Kipinä-verktyget

Respons, samt utvecklings- och förbättringsidéer kan ges direkt till medlemmarna i hobbyarbetsgruppen och/eller till SPEKs utvecklingschef för hobbyverksamhet.

Niko Ara
utvecklingschef
040 482 0806
niko.ara@spek.fi