Brandkårernas tjänsteverksamhet

Larmverksamhet och larmförplägnad är tjänsteverksamhet.

Larmverksamhet

Larmverksamheten kräver att man förbinder sig till verksamheten och regelbunden övning. För att få delta i larm måste man vara myndig och utföra vissa kurser enligt utbildningsprogrammet. Brandkåren erbjuder nödvändiga arbetsredskap och ändamålsenlig utrustning. En god grundkondition är tillräcklig för de flesta uppdragen.

En avtalsbrandkår har ett avtal om skötseln av larmuppdrag med det lokala räddningsverket som grundar sig på antingen beredskap eller frivillig jour. Vanligen startar avtalsbrandkårens enhet inom 5–15 minuter efter ett larm. En avtalsbrandkår kan utföra ett uppdrag ensam eller tillsammans med flera andra brandstationer. Avtalsbrandkårerna deltar i ett betydande antal larmuppdrag runt om i Finland.

Larmuppdragen består bland annat av:

 • trafikolyckor
 • automatiskt brandlarm
 • första insatsen-uppdrag
 • skadebekämpningsuppdrag
 • olika bränder, såsom byggnads- eller markbränder.

En trygg larmverksamhet kräver utbildning

Räddningsverksamhet kräver specialutbildning och specialredskap. Alla som deltar i larmverksamhet ska ha tillräcklig utbildning som det lokala räddningsverket svarar för. Ifall man vill delta i krävande uppgifter som rökdykning måste man genomföra årliga obligatoriska konditionstester. Veckoövningar, kurser och utbildningsdagar ger kompetens och kunskap att fungera exempelvis i olyckssituationer och vid sjukdomsattacker. Det finns stort utbud av grund- och fortbildning. På kurserna lär man sig färdigheter som repeteras på den egna brandstationens veckoövningar och kommer till prövning senast på ett larmuppdrag.

Kurser och utbildningar ordnas bland annat om:

 • släckningsverksamhet
 • rökdykning
 • vägtrafikräddning
 • första hjälpen
 • gruppledning.

Utbildningar för brandkårister som deltar i larmverksamhet

Utbildning för avtalsbrandkårister som deltar i räddningsverksamhet ordnas av de regionala räddningsförbunden och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsförbunden ordnar även fortbildning för brandkårerna. Här hittar du räddningsförbunden.

Utbildningen av yrkespersonalen sköts av Räddningsinstitutet i Kuopio och Räddningsskolan i Helsingfors. SPEK erbjuder fortbildning för yrkesbrandmän på kurser som det meddelas skilt om.

Räddningsinstitutet utarbetar årligen en läroplan, som finns på Räddningsinstitutets webbplats.

Veckoövningar

Larmavdelningen samlas varje vecka för att öva och repetera brandkårsfärdigheter. Med regelbundna övningar strävar man efter att släcknings- och räddningsverksamheten kan utföras tryggt i olyckssituationer. Övningarna är mångsidiga där man använder specialredskap för brand- och räddningsväsendet.

Övningarna kan vara exempelvis:

 • första hjälpen
 • rökdykning
 • bekämpning av farliga ämnen, olja eller vattenskador
 • arbetssäkerhet
 • vattendykning
 • räddning av djur
 • arbete på hög höjd
 • larmkörning
 • rätt sätt att hantera vindfällen.

Som stöd för larmavdelningens veckoövningar har vi skapat en veckoövningsbank, där man hittar färdiga övningsplaner för brandkårerna.

Vi publicerar brandkårernas egna träningsplaner. Du kan lämna in din träningsplan via formuläret nedan.

Mångsidig hobbyverksamhet

Många medlemmar i larmavdelningen fungerar även som utbildare för brandkårsungdomarna. Erfarenheten och kunskapen från det civila yrket för med sig ett betydande mervärde i utbildningen av brandkårsungdomar och medlemmar i larmavdelningen. Larmavdelningens medlemmar deltar även i brandkårsungdomarnas lägerverksamhet.

Många av brandkårernas larmavdelningar deltar i nationella och regionala tävlingar och tillställningar, exempelvis innebandy-turneringar, FM-tävlingar i brandbilsdragning och gemensamma kryssningar för brandkårister och studiedagar. Brandkårerna ordnar även egna rekreationssammankomster, fester och tillställningar för sina medlemmar.

Larmförplägnad

Larmförplägnad och annan underhållsverksamhet sköts av de som deltar i brandkårernas stöd- och damverksamhet.

Larmförplägnad är att snabbt ordna mat och dryck vid storbränder, olyckor och efterspaningar. Larmförplägnad är verksamhet som baserar sig på avtal med det lokala räddningsverket. Massförplägnad och underhåll görs dock också till exempel på brandkårsläger och vid olika evenemang. Då är det fråga om hobbyverksamhet som inte är verksamhet som baserar sig på avtal.