Brandkårernas tjänsteverksamhet

Larmverksamhet och larmförplägnad räknas som tjänsteverksamhet.

Larmverksamhet

Larmverksamheten kräver att man förbinder sig till verksamheten och deltar i regelbundna övningar. För att få delta i utryckningar måste man vara myndig och genomföra vissa kurser enligt utbildningsprogrammet. Brandkåren erbjuder nödvändiga arbetsredskap och ändamålsenlig utrustning. En god grundkondition är tillräcklig för de flesta uppdragen.

En avtalsbrandkår har ett avtal om skötseln av larmuppdrag med det lokala räddningsverket som grundar sig på antingen beredskap eller frivillig jour. Vanligen startar avtalsbrandkårens enhet inom 5–15 minuter efter ett larm. En avtalsbrandkår kan utföra ett uppdrag ensam eller tillsammans med flera andra brandstationer. Avtalsbrandkårerna deltar i ett betydande antal larmuppdrag runt om i Finland.

Larmuppdragen gäller bland annat:

 • trafikolyckor
 • automatiska brandlarm
 • första insatsen-uppdrag
 • skadebekämpningsuppdrag
 • olika bränder, såsom byggnads- eller markbränder.

Trygg larmverksamhet kräver utbildning

Räddningsverksamheten kräver specialutbildning och specialredskap. Alla som deltar i larmverksamhet ska ha tillräcklig utbildning som det lokala räddningsverket svarar för. Om man vill delta i krävande uppgifter som rökdykning måste man genomföra årliga obligatoriska konditionstester. Veckoövningar, kurser och utbildningsdagar ger kompetens och kunskap att fungera till exempel i olyckssituationer och vid sjukdomsattacker. Det finns ett stort utbud av grund- och fortbildning. På kurserna lär man sig färdigheter som repeteras på den egna brandstationens veckoövningar och som kommer till användning senast på ett larmuppdrag.Kurser och utbildningar ordnas bland annat om:

 • släckningsverksamhet
 • rökdykning
 • vägtrafikräddning
 • första hjälpen
 • gruppledning.

Utbildningar för brandkårister som deltar i larmverksamhet

Utbildning för avtalsbrandkårister som deltar i räddningsverksamheten ordnas av de regionala räddningsförbunden och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsförbunden ordnar även fortbildning för brandkårerna. Här hittar du räddningsförbunden.

Utbildningen av yrkespersonalen sköts av Räddningsinstitutet i Kuopio och Räddningsskolan i Helsingfors. SPEK erbjuder fortbildning för yrkesbrandmän på kurser som det meddelas skilt om.

Räddningsinstitutet utarbetar årligen en läroplan, som finns på Räddningsinstitutets webbplats.

Veckoövningar

Larmavdelningen samlas varje vecka för att öva och repetera brandkårsfärdigheter. Med regelbundna övningar strävar man efter att släcknings- och räddningsverksamheten kan kunna utföras tryggt i olyckssituationer. Övningarna är mångsidiga och man använder specialredskap för brand- och räddningsväsendet.

Övningarna kan till exempel gälla:

 • första hjälpen
 • rökdykning
 • bekämpning av farliga ämnen, olja eller vattenskador
 • arbetssäkerhet
 • vattendykning
 • räddning av djur
 • arbete på hög höjd
 • larmkörning
 • rätt sätt att hantera vindfällen.

Som stöd för larmavdelningens veckoövningar har vi skapat en veckoövningsbank, där man hittar färdiga övningsplaner för brandkårerna.

Vi publicerar brandkårernas övningsplaner. Du kan lämna in er övningsplan med formuläret nedan.

Mångsidig hobbyverksamhet

Många medlemmar på larmavdelningen fungerar även som utbildare för brandkårsungdomarna. Erfarenheten och kunskapen från det civila yrket för med sig ett betydande mervärde i utbildningen av brandkårsungdomar och medlemmar på larmavdelningen. Larmavdelningens medlemmar deltar även i brandkårsungdomarnas lägerverksamhet.

Många av brandkårernas larmavdelningar deltar i nationella och regionala tävlingar och tillställningar, exempelvis innebandyturneringar, FM-tävlingar i brandbilsdragning, gemensamma kryssningar för brandkårister samt studiedagar. Brandkårerna ordnar dessutom egna rekreationssammankomster, fester och tillställningar för sina medlemmar.

Larmförplägnad

Larmförplägnad och annan underhållsverksamhet sköts av dem som deltar i brandkårernas stöd- och damverksamhet.

I larmförplägnad ingår att snabbt ordna mat och dryck vid storbränder, olyckor och efterspaningar. Larmförplägnad grundar sig på avtal med det lokala räddningsverket. Förplägnad och underhållsarbete ingår också i verksamheten på bland annat brandkårsläger och vid olika evenemang. Då är det fråga om hobbyverksamhet som inte grundar sig på avtal.