För brandkårister

Brandkårsverksamheten är en form av frivilligverksamhet inom räddningsbranschen. Brandkårens verksamhet är vanligen indelad i tjänsteverksamhet och hobbyverksamhet. Verksamheten indelas ytterligare i separata avdelningar eller funktioner, såsom larmverksamhet, brandkårsungdomsverksamhet, brandkårsdamverksamhet och stödverksamhet samt föreningsverksamhet. Brandkårsverksamheten är en mångsidig verksamhet: handledning, rådgivning, utbildning och trevlig samvaro.

Brandkårens verksamhet är vanligen indelad i tjänsteverksamhet och hobbyverksamhet.

Tjänsteverksamhet

Larmverksamhet och larmförplägnad hör till tjänsteverksamheten. Brandkåristerna deltar i förebyggande av olyckor, släckningsarbete, räddningsuppdrag och befolkningsskydd.

Hobbyverksamhet

För att stöda den avtalsenliga larmverksamheten i brandkårerna behövs även mångahanda kunnande i föreningsverksamheten och personresurser till bl.a. läger och olika evenemang. Du kan ansluta dig till brandkårens verksamhet utan utbildning. Brandkåren sköter inskolningen av en ny medlem som innehåller grundkunskaper om brandkårens funktioner och verksamhetssätt.

Brandkårsungdomsverksamhet, föreningsverksamhet, brandkårsdamarbete och stödverksamhet (med undantag av larmförplägnad ) hör till hobbyverksamheten.