Brandkårsungdomar

I avtalsbrandkårernas ungdomsavdelningar ordnas fritidssysselsättning för 7–17-åriga barn och unga. Vem som helst som är intresserad av verksamheten kan bli brandkårsungdom. Alla som deltar i ungdomsverksamheten får beredskap och kunskap att agera i överraskande situationer i vardagslivet.

Utbildning för brandkårsungdomar

Brandkårsungdomarna har ett eget utbildningssystem. Det är planerat för 7–17-åriga barn och unga. Systemet består av en introduktion, obligatorisk del och fördjupande del. Utbildningssystemet grundar sig på barn och ungas ålder och erfarenhet. Kurserna genomförs i ordningsföljd med att börja med en kurs som motsvarar egen ålder och därefter fortsätter man vidare enligt utbildningssystemet.

Efter kurserna kan de unga även få kunskapsmärken. Kunskapsmärket får man efter att godkänt ha utfört provet för kunskapsmärket. Proven utförs oftast på brandkårsungdomarnas läger efter kursprestationen.

Veckoövningar

Ungdomarna samlas varje vecka till övningar. Förutom brandmannafärdigheter lär du dig även många allmännyttiga färdigheter som första hjälpen och förstahandssläckning. På en övning kan man till exempel åka på exkursion till nödcentralen eller sjöräddningssällskapet.

Vi publicerar brandkårernas egna träningsplaner. Du kan lämna in din träningsplan via formuläret nedan.

Brandkårslägren

Brandkårsungdomsverksamheten består även av annat än veckoövningar. En av de största verksamhetsformerna är brandkårslägren. Barn och unga deltar i brandkårslägren som ordnas årligen och utför kurser enligt utbildningssystemet för brandkårsungdomar samt mäter sina kunskaper i proven för kunskapsmärken. Vart fjärde år ordnas ett riksomfattande läger som samlar brandkårsungdomar från hela Finland och även från utlandet för att ha roligt och få nya lärdomar.

Tävlingar

Det ordnas olika former av tävlingar för brandkårsungdomarna. Veikon Malja-tävlingen är en betydande tävling där brandkårsungdomarna varje år får tävla om finlandsmästerskapet.  Årligen deltar cirka 250 unga i tävlingen. I anslutning till tävlingen har man även en kunskapstävling där avgörs Finlands duktigaste brandkårsungdomslag på teoretisk nivå.

Internationellt brandkårsungdomsarbete

I Finland eftersträvar man att aktivt stöda brandkårsungdomarna att bli internationella. Finländska brandkårsungdomar och ungdomsavdelningar har möjlighet att delta i internationella tävlingar, seminarier, läger och andra motsvarande evenemang.

I Finland koordineras den internationella verksamheten av SPEK och CTIF:s Finländska nationella kommitté. Läs mer om CTIF, den världsomspännande organisationen för brandkårer och räddningstjänster:

Nuförtiden gör brandkårsungdomarna mycket internationellt samarbete med brandkårer från olika länder som så kallad vänbrandkår. Verksamheten består av att turvis besöka varandra och bekanta sig med olika brandkårskulturer.

Brandkårsungdomsverksamhetens organisation

Brandkårsungdomsarbetet är organiserat nationellt. På lokal nivå, i brandkårernas ungdomsavdelningar, fungerar barn och unga tillsammans med ledarna i brandkårerna. Ungdomsavdelningens ledare utför utbildar- och ledarutbildningen. Det finns två kurser för brandkårsungdomsledare: brandkårutbildarkursen och Att arbeta med ungdomar-kursen.

På regional nivå ordnas verksamhet av ungdomsarbetsutskott/-kommittéer som består av representanter från brandkårerna. Räddningsförbundets ungdomsarbetsutskott planerar och ordnar regionala gemensamma händelser, tävlingar och läger. Utskotten består vanligen av representanter från brandkårerna. Några räddningsförbund med stort område har skilda verksamhetsområden, och räddningsförbundets ungdomsarbetsutskott består av representanter från verksamhetsområdena. Medlemmarna i utskotten består av frivilliga aktörer. Räddningsförbunden har dessutom avlönad personal för att sköta om att den regionala verksamheten förverkligas.

På nationell nivå styrs, planeras och representeras verksamheten av en hobbyarbetsgrupp som är tillsatt av SPEKs brandkårskommission.

Studiematerial för assisterande instruktörer

SPEK har producerat material för att stödja rekryteringen av assisterande instruktörer inom brandkårens ungdomsverksamhet. Studiematerial för den nya assisterande instruktören finns i materialbanken. I presentationen går man igenom till exempel brandkårsungdomsverksamhet, rollen som assisterande instruktör och särskilda situationer. I anteckningarna i PowerPoint-presentationen finns mer information och material.

Discord

Brandkåren-Diskord erbjuder en virtuell mötesplats för brandkåristerna. Kom och diskutera med oss!