SPEK brandkårstjänster

Petri Jaatinen
Brandkårsdirektör
0400 535 441

Markku Savolainen
Utvecklingschef, brandkårsverksamhetstjänster
0400 434 905

Niko Ara
Utvecklingschef, brandkårernas hobbyverksamhet
040 482 0806

Riikka Vihavainen
Kommunikationskoordinator
040 544 5238

Tom Lindell
Expert, kontoret i Vasa
040 564 2169

Sirpa Suomalainen
Specialexpert, kontoret i Vasa
040 648 4758

Heli Kari
Koordinator, kontoret i St. Michel
040 733 5448

Patrik Willberg
Expert, kontoret i Uleåborg
040 725 5448

Pertti Heikkilä
Expert, kontoret i Rovaniemi
040 704 0764

Outi Kunnamo
Organisationshandledare
040 355 4477

E-post format: förnamn.efternamn@spek.fi