Årets brandkårsungdomsavdelning

Årets brandkårsungdomsavdelning söks nu för andra gången. Syftet med belöningen är att uppmuntra brandkårernas ungdomsavdelningar att utnyttja de verktyg som redan finns för att utveckla sin verksamhet nu och i fortsättningen.

Ansökningstiden pågår till 25.2.2024. Du kan delta genom att fylla i Webropol-blanketten.

Kriterier

Har er ungdomsavdelning varit aktiv, deltagit i läger och tävlingar eller utnyttjat SPEKs Kipinä- verktyg för att utveckla verksamheten under det senaste året? I valet av brandkårsungdomsavdelning 2023 betonas olika element, såsom läger, kurssystem, tävlingar och utnyttjandet av Kipinä-verktyget.

Valet av årets ungdomsavdelning och priser

SPEKs Hobbyarbetsgrupp (Harrastustyöryhmä) ordnar ansökan, går igenom ansökningarna och presenterar brandkårerna brandkårerna som ska belönas för Brandkårsutskottet (Palokuntatoimikunta) i början av mars. De brandkårsungdomsavdelningar som belönas offentliggörs på Brandbefälsdagarna (Palopäällystöpäivät) i Jyväskylä 9–11.4.2024.

Stiftelsen för brandskyddets främjande har beviljat ett understöd på 10 000 €, som fördelas mellan tre ungdomsavdelningar enligt följande:

  • 7 000 € (Årets brandkårsungdomsavdelning 2023)
  • 2 000 €
  • 1 000 €