Årets brandkårsungdomsavdelning

Syftet med belöningen är att uppmuntra brandkårernas ungdomsavdelningar att utnyttja de verktyg som redan finns för att utveckla sin verksamhet nu och i fortsättningen.

Kriterier

Har er ungdomsavdelning varit aktiv, deltagit i läger och tävlingar eller utnyttjat SPEKs Kipinä- verktyg för att utveckla verksamheten under det senaste året? I valet av brandkårsungdomsavdelning betonas olika element, såsom läger, kurssystem, tävlingar och utnyttjandet av Kipinä-verktyget.

Valet av årets ungdomsavdelning och priser

SPEKs Hobbyarbetsgrupp (Harrastustyöryhmä) ordnar ansökan, går igenom ansökningarna och presenterar brandkårerna brandkårerna som ska belönas för Brandkårsutskottet (Palokuntatoimikunta) i början av mars. De brandkårsungdomsavdelningar som belönas offentliggörs på Brandbefälsdagarna (Palopäällystöpäivät).

Stiftelsen för brandskyddets främjande har beviljat ett understöd på 10 000 €, som fördelas mellan tre ungdomsavdelningar enligt följande:

  • 7 000 € (Årets brandkårsungdomsavdelning)
  • 2 000 €
  • 1 000 €