Brandkårsdam- och stödverksamhet

I många brandkårer har damverksamheten omvandlats till stödverksamhet, som fungerar i samma uppgifter som den traditionella damverksamheten.

Brandkårsdamverksamhet i egen damavdelning är ett mångsidigt och nyttigt fritidsintresse för alla som är intresserade av brandkåren och vardagssäkerheten. Syftet är förutom att utveckla deltagarens egna säkerhetsfärdigheter även främja säkerheten i närmiljön. Damavdelningens verksamhet gagnar hela brandkårsföreningen.

Brandkårsdamverksamheten är en mångsidig frivilligverksamhet som främjar säkerheten.

Det krävs ingen utbildning eller tidigare erfarenhet för att ansluta sig till damverksamheten. Åldersgränsen är 16 år och det finns ingen övre åldersgräns eller könsbegränsning.  Brandkåren sköter inskolningen av en ny medlem som innehåller grundkunskaper om brandkårens funktioner och verksamhetssätt. Dam- eller stödverksamhetens medlemmar kan också delta i brandkårens andra uppgifter, såsom ungdoms- eller larmavdelningen.

Centrala uppgifter

  • Säkerhetskommunikation, säkerhetsrådgivning och handledning vid olika tillställningar exempelvis i daghem, skolor, olika inrättningar och på mässor och temadagar
  • Arrangemangen för brandkårsungdomarnas läger
  • Förplägnad och annan underhållsverksamhet på brandkårsläger och vid olika evenemang

Brandkårsdamernas utbildning och specialkunnande

Brandkårsdamverksamheten har ett eget utbildningssystem Utbildningsutbudet består av både brandkårsdamernas egna kurser och brandkårsverksamhetens manskapskurser och befolkningsskyddskurser.

  • Introduktionskursen är i synnerhet avsedd för inskolning av nya medlemmar, men den fungerar även som repetition för personer som varit med länge. Kursen hålls till exempel av avdelningsledaren eller en utbildare.
  • Målet med grundkursen för brandkårsdamer är att ge brandkårsdamen grundkunskaper och -färdigheter om föreningsverksamhet, brandkårskulturen, förebyggande av olyckor i hemmet, förstahandssläckning och funktion vid en nödsituation samt grundkunskaper om brand- och räddningsväsendet. Kursen kompletterar saker man lärt sig på brandkårsdamernas introduktionskurs. Grundkursen ordnas av räddningsförbunden.
  • Damavdelningens ledarkurs är avsedd för brandkårsdamavdelningens ledare eller personer som tänker bli det. Kursen är också lämplig för avdelningens andra ansvarspersoner. Kursen innehåller en allmän bild av räddningsväsendet, medlemskap, verksamhetsformer, verksamhetsmöjligheter och funktionärernas roller. Kursen ger beredskap att leda en avdelning, planering av verksamheten och ekonomin och att leda gruppverksamhet. På kursen behandlas de ämnen som nämndes ovan ur ett kvinnligt perspektiv. Damavdelningens ledarkurs ordnas precis som grundkursen av räddningförbunden.

Mångsidiga möjligheter

Många brandkårsdamer utbildar sig till utbildare. Utbildar- och rådgivningskunskaperna behövs i den egna brandkårens verksamhet och vid säkerhetsrådgivning till andra organisationer. Brandkårsdamerna utbildar bl.a. första hjälpen, förstahandssläckning och beredskap. 

Utbildade brandkårsdamer kan även hjälpa myndigheterna i räddningssituationer. En brandkårsdam kan exempelvis vara med och underlätta situationen för en person som råkat ut för en olycka genom psykisk första hjälpen innan den offentliga sektorns stödfunktioner påbörjas.