Brandkårens stöd- och damverksamhet

I många brandkårer har damverksamheten omvandlats till stödverksamhet, som fungerar inom samma arbetsuppgifter som den traditionella damverksamheten.

Verksamheten för brandkårsdamer vid en egen avdelning är mångsidig och nyttig och lämpar sig för för alla som är intresserade av brandkåren och vardagssäkerhet. Syftet är att utveckla deltagarens egna säkerhetsfärdigheter och främja säkerheten i närmiljön. Damavdelningens verksamhet gagnar hela brandkårsföreningen.

Brandkårens stöd- och damverksamhet är mångsidig och främjar säkerheten.

Det krävs ingen utbildning eller tidigare erfarenhet för att ansluta sig till damverksamheten. Det finns ingen åldersgräns eller könsbegränsning. Brandkåren ger sina nya medlemmar grundläggande utbildning om funktionerna och verksamhetssätten i en brandkår. Dam- eller stödverksamhetens medlemmar kan också delta i brandkårens andra uppgifter, till exempel på ungdoms- eller larmavdelningen.

Centrala uppgifter

  • Säkerhetskommunikation, säkerhetsrådgivning och handledning vid olika tillställningar exempelvis i daghem, skolor, olika inrättningar och på mässor och temadagar
  • Arrangemangen på brandkårsungdomarnas läger
  • Förplägnad och annan underhållsverksamhet på brandkårsläger och vid olika evenemang

Brandkårsdamernas utbildning och specialkunnande

Verksamheten för brandkårsdamer har ett eget utbildningssystem. Utbildningsutbudet består av både brandkårsdamernas egna kurser och brandkårsverksamhetens manskapskurser samt befolkningsskyddskurser.

  • Introduktionskursen är främst avsedd för utbildning av nya medlemmar, men den fungerar även som repetition för personer som varit med länge. Kursen hålls till exempel av avdelningsledaren eller en utbildare.
  • Målet med grundkursen för brandkårsdamer är att ge brandkårsdamen grundläggande kunskaper och färdigheter om föreningsverksamheten, brandkårskulturen, olycksförebyggande arbete i hemmet, förstahandssläckning och hur man gör i en nödsituation samt om brand- och räddningsväsendet. Kursen kompletterar en del material som ingår i brandkårsdamernas introduktionskurs. Grundkursen ordnas av räddningsförbunden.
  • Damavdelningens ledarkurs är avsedd för damavdelningens ledare eller kommande ledare. Kursen är också lämplig för andra ansvarspersoner på avdelningen. Kursen innehåller allmän information om räddningsväsendet, medlemskap, verksamhetsformer, verksamhetsmöjligheter och funktionärernas roller. Kursen ger beredskap att leda en avdelning, planera verksamheten och ekonomin och att leda gruppverksamhet. Undervisningsämnena behandlas ur ett kvinnligt perspektiv. I likhet med grundkursen ordnas damavdelningens ledarkurs av räddningsförbunden.

Mångsidiga möjligheter

Många brandkårsdamer utbildar sig till utbildare. Utbildar- och rådgivningskunskaperna behövs i den egna brandkårens verksamhet och vid säkerhetsrådgivning till andra organisationer. Brandkårsdamerna ger utbildning i bland annat första hjälpen, förstahandssläckning och beredskapsarbete. 

Utbildade brandkårsdamer kan även hjälpa myndigheter i räddningssituationer. En brandkårsdam kan till exempel vara med och underlätta situationen för en person som råkat ut för en olycka genom psykisk första hjälpen innan den offentliga sektorns stödfunktioner träder in.