Rekrytering i brandkårer

Vi har utarbetat fritt tillgängligt reklammaterial samt verktyg för att stödja rekryteringen till brandkårer. Det fritt tillgängliga reklammaterialet hittar du i vår materialbank.

I materialbanken hittar du bland annat

 • ifyllbara rekryteringsbroschyrer
 • färdiga foton för sociala medier
 • checklista och tips för rekrytering
 • broschyren Gå med i brandkåren!
 • element att lägga till i dina egna foton på sociala medier
 • introduktionspaket för nya instruktörer.

Presentera brandkårens ungdomsverksamhet med den nya reklamvideon!

Videon visar hur mångsidig brandkårshobbyn är: säkerhetsfärdigheter och trevligt umgänge. Syftet med reklamvideon är att inspirera nya barn och unga att gå med i verksamheten. Videon fungerar också som rekryteringsmaterial för vuxna som är intresserade av att bli instruktör/utbildare/assisterande instruktör för brandkårsungdomar.

Var får videon visas?

 • På sociala medier
 • Under besök i daghem och skolor
 • Under morgonsamlingar i skolan
 • Under evenemang som brandkåren ordnar
 • I samband med lägerreklam för ungdomar

Checklista för rekrytering till brandkåren

Rekryterarens checklista innehåller de olika stegen i brandkårens rekryteringsprocess:

 • åtgärder före rekryteringen
 • utarbetande av en rekryteringsannons
 • bemötande av intresserade under rekryteringsevenemang
 • introduktion av en ny person i brandkåren
 • åtgärder efter rekryteringen.

I rekryterarens checklista finns en förteckning över vanliga frågor som rekryterande brandkårer kan söka svar på i förväg. Frågorna handlar bland annat om lämplighet, utbildning och utrustning.

Tips för rekrytering av nya assisterande instruktörer

Tipsen innehåller idéer för rekrytering av nya assisterande instruktörer och volontärer, samt frågor att tänka på före rekryteringen.

Introduktion av nya assisterande instruktörer

SPEK har producerat stödmaterial för rekrytering av assisterande instruktörer utanför brandkåren. Introduktionspaketet för nya assisterande instruktörer finns i materialbanken, och presentationen behandlar bland annat brandkårens ungdomsverksamhet, arbetet som instruktör och specialsituationer. Se PowerPoint-presentationens anteckningar för mer information och material.

Broschyren Brandkår är en livlig hobby!

En broschyr för rekrytering med låg tröskel som presenterar brandkåren som hobby har getts ut på svenska och finska. Innehållet riktar sig särskilt till ungdomar och deras vårdnadshavare.

Broschyren finns på nätet och kan laddas ner som pdf och skrivas ut. Observera att det är bäst att ladda ner utskriftsversionen från materialbanken om broschyren ska skrivas ut.

Begär tryckta broschyrer från palokunta@spek.fi eller från räddningsförbundet i ditt område!

Rekrytering under evenemang

Brandkårer bjuds ofta in till olika evenemang för att presentera sin mångsidiga verksamhet för besökarna. Evenemangen kan också användas för rekrytering genom att anpassa aktiviteterna i montern efter den verksamhet som ni söker nya medlemmar till. Om ni vill få fler deltagare till ungdomsverksamheten kan aktiviteten till exempel handla om att klä på sig utrustning eller genomföra actionbanan Junior FireFit.

Förslag på aktiviteter under evenemang:

 • Berätta om brandkårens verksamhet
 • Besökaren får gissa vikten på en slanghäck
 • Besökaren får klä på sig brandmansutrustning
 • Konditionsbana: besökaren får gå i trappor iklädd utrustning, flytta ett däck med hjälp av en slägga m.m.
 • Actionbanan Junior FireFit: https://vimeo.com/658893494

Ta med blanketter för kontaktuppgifter till evenemanget så att besökare som är intresserade av brandkårsverksamheten kan lämna sina uppgifter. Den intresserade besökaren ska inte behöva ta kontakt, utan brandkåren kontaktar besökaren. Kontakta dem som lämnat sina kontaktuppgifter strax efter evenemanget och bjud in dem till en träff på brandstationen. Beakta dataskyddet när ni samlar in kontaktuppgifter.