Övrig brandkårsverksamhet

I brandkårerna kan man också utöva bland annat brandkårsmusikkårsverksamhet eller delta i veteranverksamhet.

Brandkårsmusikkårer

Brandkårsmusikkårer är en viktig del av brandkårskulturen. I Finland fungerar över 20 aktiva musikkårer inom brandkårerna. Traditionellt är brandkårsmusikkårer blåsmusikkårer och uppträder gärna på olika evenemang inom branschen, fester, parader och andra tillställningar samt ordnar även konserter. Kontakta närmaste musikkår när du behöver musik till dina fester!

Musikkårer i Finland:

Musikkårsevenemang

Tulta Päin är ett nationellt evenemang för brandkårsmusikkårer. Det erbjuds traditionell blåsmusikkårsmusik med kända solister.

Brandkårsverksamheten är även internationell. International Fire Brigade Rally Organization IFSO ordnar internationella evenemang och tävlingar för brandkårsmusikkårer med två års mellanrum.

Brandkårsveteraner

Syftet med veteranverksamheten är att väcka och främja en positiv inställning till brand- och räddningsverksamhet och värna om brandkårsandan och traditionerna. Veteranerna upprätthåller brandkårens verksamhet och bistår de andra avdelningarna. 

Veteranerna ordnar till exempel talko, bistår i medelanskaffning, underhåller utrustning, ger råd till barn och unga och sköter om snöskottning och motsvarande uppgifter. Verksamheten kan exempelvis består av att utarbeta en historik, utflykter och resor, kvällssamkväm och annat trevligt.

Att grunda en veteranavdelning

Medlemmar i veteranavdelningen medverkar fortfarande i brandkårverksamheten, men de har slutat delta i den operativa verksamheten. För att stöda den egna verksamheten kan de vid behov grunda en egen avdelning. Avdelningarna fungerar oftast som underavdelning i den egentliga brandkårsföreningen. Det är även möjligt att grunda en registrerad förening eller understödsförening.