Databasen HAKA är ett verktyg för brandkårerna

HAKA är en databas för säkerhetskompetens och brandkårernas administrativa behov som upprätthålls av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

I HAKA kan brandkårerna

 • spara uppgifter om medlemmar och utbildningar
 • föra register över utbildningar, utryckningar och andra händelser
 • anmäla sig till utbildningar och evenemang.

Logga in på HAKA på: https://haka.spek.fi eller ladda ner HAKA direkt till din mobil från appbutiken.

Varför använda HAKA?

Registrering av verksamheten

 • Verksamheten i alla brandkårer registreras på samma ställe.
 • Registreringarna kan användas för att redogöra för oavlönad brandkårsverksamhet till räddningsverket.
 • De enskilda medlemmarnas deltagande i brandkårens olika arbetsuppgifter registreras.

Personlig nytta

 • Informationen om brandkåristernas utbildningar, färdigheter, aktivitet och exponeringar finns på ett ställe.

Aktuell statistik

 • Statistiken i HAKA kan användas när verksamhetsberättelsen för en brandkår utarbetas.
 • Ansökningen om förtjänsttecken för hobbytimmar och årsmärken blir lättare, eftersom hobbytimmarna och datumen för när personerna anslöt sig finns tillgängliga direkt i HAKA.
 • Arbetsuppgifterna som registrerats för olika roller gör det lättare att ansöka om förtjänsttecken (registret för förtjänsttecken).

Kommunikation

 • Korrekt angivna roller gör att du kan skicka e-post direkt via HAKA.

Utveckling av verksamheten

 • HAKA gör det möjligt att följa upp, analysera och utveckla personalens prestationsförmåga på ett behovsbaserat sätt.

Ladda ner mobilappen HAKA App till din telefon

Med HAKA App kommer du enkelt åt HAKA var som helst. Ladda ner HAKA App från appbutiken i din mobil:

Nu kan du bedöma dina färdigheter och registrera exponeringar i HAKA 2.0

Den förnyade HAKA 2.0 lanserades i december 2022. Där kan frivilliga, samt deltids- och heltidspersonal som deltar i brandkårens räddningsverksamhet ange de färdigheter som de använt per uppdrag och bedöma sina prestationer. Dessutom kan personliga tider för exponering registreras i databasen. HAKA och dess nya funktioner är till nytta för både avtalsbrandkårer och räddningsverk.

Frivilliga samt deltids- och heltidsanställda personer som deltar i räddningsverksamheten kan nu:

 • utvärdera vilka färdigheter de använt per uppdrag och bedöma sina prestationer på skalan 1-5 stjärnor (1= behärskar inte uppgiften ... 5=behärskar uppgiften utmärkt) 
 • själva se medeltalet för sin självvärdering för det senaste året och de senaste fem åren under sina egna uppgifter
 • använda bedömningarna när nästa träningsprogram utarbetas
 • fylla i en personlig dagbok för exponeringar.

HAKA 2.0 gör det möjligt att på ett nytt sätt följa upp, analysera och utveckla prestationsförmågan hos den personal som deltar i räddningsverksamheten. Uppdateringarna i databasen stärker brandkårernas möjligheter att följa upp och förutse kompetensbehov på lång sikt.

Brandskyddsfonden möjliggjorde genomförandet av HAKA 2.0.

Problem med appen?

Anmäl funktionsfel fel i appen med ett responsformulär, på samma sätt som andra fel i HAKA.

HAKA-statistik

De statistiska uppgifterna i databasen finns under HAKA-statistik. Uppgifterna kan användas till exempel vid utarbetandet av verksamhetsberättelsen för en brandkår och vid utarbetandet av rapporter till räddningsverket. Dessutom gör trendkurvorna i HAKA-statistiken det lätt att granska framtidsbilden för en brandkår. 

Dataskyddsbeskrivning