Brandkårer i Finland

Brandkårsverksamhet är en mångsidig och samhällelig frivilligverksamhet som har en betydande roll för att främja den lokala säkerhetskulturen. Avtalsbrandkåristerna fungerar i många slags räddningsuppdrag som stöd för den lokala räddningsmyndigheten.

Räddningsbranschens värden: Tryggt och kriståligt Finland – i samarbete: mänskligt, professionellt, pålitligt.

Brandkårens verksamhet

En frivillig brandkår (FBK) är en förening som grundats för brandkårsverksamheten. När FBK ingår ett avtal med det lokala räddningsverket blir den en avtalsbrandkår som larmas till räddningsuppdrag vid behov. På vissa områden finns det även avtalsbrandkårer där enskilda personer har ingått arbetsavtal med räddningsverket. Även i dessa fall finns det ofta en brandmannaförening i bakgrunden där man utför frivilligarbete.

Brandkårsverksamheten är en form av frivilligverksamhet inom räddningsbranschen. Brandkårens verksamhet är vanligen indelad i avdelningar eller funktioner med varierande benämningar. Brandkåren sköter inskolningen av en ny medlem som innehåller grundkunskaper om brandkårens funktioner och verksamhetssätt.

Räddningsförbunden

I Finland finns 13 regionala räddningsförbund.