Brandkårer i Finland

Brandkårsverksamheten är mångsidig och samhälleligt viktig verksamhet på frivilligbasis som har stor betydelse för den lokala säkerhetskulturen. Avtalsbrandkåristerna arbetar inom många slags räddningsuppdrag som stöd för den lokala räddningsmyndigheten.

Räddningsbranschens vision: Ett tryggt och kriståligt Finland – i samarbete: mänskligt, yrkesmässigt, pålitligt.

Brandkårens verksamhet

En frivillig brandkår (FBK) är en förening som grundats för brandkårsverksamheten. När en frivillig brandkår ingår ett avtal med det lokala räddningsverket blir den en avtalsbrandkår som kallas till räddningsuppdrag vid behov. På vissa områden finns det även avtalsbrandkårer där enskilda personer har ingått arbetsavtal med räddningsverket. Även i dessa fall finns det ofta en brandmannaförening i bakgrunden där man utför frivilligarbete.

Brandkårsverksamheten är en form av frivilligverksamhet inom räddningsbranschen. Brandkårens verksamhet är vanligen indelad i avdelningar eller funktioner med varierande benämningar. Brandkåren ger sina nya medlemmar grundläggande utbildning om funktionerna och verksamhetssätten i en brandkår.

Räddningsförbunden

I Finland finns 13 regionala räddningsförbund.