Gå med i brandkåren!

Fem skäl att gå med i brandkåren

  • Gemenskap och sammanhållning.
  • Små kostnader och mångsidiga aktiviteter för alla som är intresserade av brandkårsverksamhet.
  • Samhälleligt betydande verksamhet.
  • Du lär dig säkerhetsfärdigheter, som förstahandssläckning och första hjälpen.
  • Du kan använda det du lärt dig för att hjälpa andra. 

Verksamhet med låg tröskel

Du kan ansluta dig till en avtalsbrandkår utan utbildning eller tidigare erfarenhet.

Tjänsteverksamheten, som larmverksamheten, kräver att du förbinder dig till verksamheten och regelbundna övningar. För att få delta i larmverksamheten ska du vara myndig och genomföra vissa kurser enligt ett utbildningsprogram.

Du kan också delta i aktiv hobbyverksamhet som inte kräver utbildning och som stöder brandkårens tjänsteverksamhet. Var och en kan hitta något att göra oavsett ålder, kroppsstorlek eller kondition.

Hobbyverksamheten ger brandkårerna livskraft och kontinuitet.

Brandkåren ger sina nya medlemmar grundläggande utbildning om funktionerna och verksamhetssätten i en brandkår.

Många möjligheter i en brandkår

Brandkårerna behöver mångahanda kunnande i föreningsverksamheten och personresurser till bl.a. läger och olika evenemang. Brandkårens verksamhet delas i allmänhet in i olika avdelningar eller funktioner och deras benämningar och uppgifter kan variera.

Brandkårsungdomar

Brandkårsverksamheten för barn och unga är en rolig och kostnadsfri hobby där de lär sig viktiga säkerhetsfärdigheter.

Tjänsteverksamhet

Vuxna kan bland annat delta i tjänsteverksamheten, dvs. larmverksamheten.

Brandkårsdam- och stödverksamhet

Du kan också delta i förplägnaden eller hobbyverksamheten inom bland annat säkerhetskommunikation, utbildning och underhåll.

Föreningsverksamhet

Avtalsbrandkårerna är nästan undantagslöst föreningar som omfattas av vissa regler och tillvägagångssätt.

Hitta din brandkår

Fråga mer om den lokala verksamheten och om övnings- eller samlingstiderna hos brandkåren närmast dig.