Delta även du i brandkårsverksamhet!

Fem skäl att gå med i brandkåren

  • Samhället och glädjen att göra tillsammans.
  • En förmånlig och mångsidig hobby för alla som är intresserade av brandkårsverksamhet.
  • Samhälleligt betydande verksamhet.
  • Du kommer att lära dig säkerhetsrelaterade färdigheter som primärsläckning och första hjälpen.
  • Möjlighet att använda sina egna färdigheter och kunnande till hjälp och nytta för andra.

Verksamhet med låg tröskel

Du kan ansluta dig till en avtalsbrandkår utan utbildning eller tidigare erfarenhet.

Tjänsteverksamheten, såsom larmverksamheten, kräver att man förbinder sig till verksamheten och regelbunden övning. För att få delta i larm måste man vara myndig och utföra vissa kurser enligt utbildningsprogrammet.

För att stöda brandkårens tjänsterverksamhet finns det även aktiv hobbyverksamhet som inte kräver utbildning. Det finns något lämpligt att göra för alla oberoende av ålder, storlek och kondition.

Brandkårernas hobbyverksamhet möjliggör brandkårernas livskraft och kontinuitet.

Brandkåren sköter inskolningen av en ny medlem som innehåller grundkunskaper om brandkårens funktioner och verksamhetssätt.

Brandkår med många möjligheter

Brandkårerna behöver mångahanda kunnande i föreningsverksamheten och personresurser till bl.a. läger och olika evenemang. Brandkårens verksamhet är vanligen indelad i avdelningar eller funktioner med varierande benämningar.
 

Brandkårsungdomar

För barn och unga är brandkårsverksamheten en rolig och gratis hobby där ungdomarna lär sig viktiga säkerhetsfärdigheter.

Tjänsteverksamhet

Vuxna kan delta i till exempel tjänsteverksamhet i brandkårer, dvs. larmverksamhet.

Brandkårsdam- och stödverksamhet

I brandkåren kan man också delta i förplägnad eller hobbyverksamhet, såsom säkerhetskommunikation, utbildning och underhåll.

Föreningsverksamhet

Avtalsbrandkårer är nästan undantagslöst föreningar som omfattas av vissa regler och tillvägagångssätt.

Brandkårssökning

Fråga mer om den lokala verksamheten och om övnings- eller samlingstiderna hos brandkåren i ditt närområde.