Delta även du i brandkårsverksamhet!

Brandkårsverksamhet är en mångsidig och samhällelig frivilligverksamhet som har en betydande roll för att främja den lokala säkerhetskulturen. Avtalsbrandkåristerna fungerar i många slags räddningsuppdrag som stöd för den lokala räddningsmyndigheten. Brandkåristerna utför också förebyggande säkerhetsarbete genom rådgivning, handledning och utbildning.

Du kan ansluta dig till en avtalsbrandkår utan utbildning eller tidigare erfarenhet. Brandkåren erbjuder nödvändig utbildning och utrustning. För att stöda brandkårens verksamhet finns det även aktiv hobbyverksamhet som inte kräver utbildning. Det finns något lämpligt att göra för alla oberoende av ålder, storlek och kondition.

Påbörja en betydelsefull och nyttig hobby – anslut dig till brandkåren!

Vad gör man i brandkåren?

Barn och unga (7–17-åringar)

För barn och unga är bandkårsverksamheten en rolig, mångsidig och gratis hobby. På ungdomarnas veckoövningar lär man sig brandmannafärdigheter anpassade enligt ålder som förstahandssläckning, första hjälpen och att larma hjälp. Ungdomarna lär sig även andra nyttiga och viktiga kunskaper som man har nytta av i vardagslivet. Dessutom motionerar man och deltar i läger och tävlingar.  

Läs mera: Brandkårsungdomar
 

Vuxna

Kvinnor och män deltar i alla brandkårens uppgifter som larmverksamhet, förplägnad och underhållsverksamhet. Larmverksamheten och regelbundna övningar är de som förbinder en mest. För att få delta i larmuppdrag måste avtalsbrandkårister utföra vissa kurser enligt utbildningsprogrammet.

Läs mera: Larmverksamhet

Parallellt med larmverksamheten finns det möjlighet att lära sig mångahanda nyttiga kunskaper och färdigheter:

  • Vill du lära dig viktiga säkerhetskunskaper som är viktiga för alla medborgare som förstahandssläckning och första hjälpen?
  • Vet du hur du ska vara förberedd på olika specialsituationer som långvariga elavbrott?
  • Vill du själv utbilda dig till ledare eller utbildare?
  • Vill du vara med och arrangera läger och tävlingar?

Om du svarade ja på någon av frågorna kan du kanske bli brandkårsdam! Syftet med brandkårsdamarbetet är att främja säkerhetskulturen och förebyggande rådgivningsarbete. Verksamheten består också av traditionell larmförplägnad. Även män deltar i brandkårsdamverksamheten.

Läs mera: Brandkårsdamer
 

Föreningsverksamhet

En frivillig brandkår (FBK) är även en förening vars verksamhet utformas av sina medlemmar och grundar sig på frivillig arbetsinsats. Det lönar sig att vara aktiv och erbjuda sin hjälp för att arrangera evenemang där det behövs hjälpande händer. Även föreningens styrelse och förtroendeuppdrag behöver nya aktiva människor och färska synvinklar.

Var inte rädd för att kontakta din lokala brandkår och berätta om ditt kunnande om du är intresserad av att delta i föreningsverksamhet!​

Välkommen med!