Frisk i brandkåren

Varje brandkårist bidrar med sina egna handlingar till att det är tryggt att delta i verksamheten. Du bör undvika att delta i brandkårens verksamhet, samt att gå till jobbet, skolan och daghemmet eller delta i hobbyverksamhet om du uppvisar symtom på en smittsam sjukdom.

För brandkårer

Brandkårens minneslista

  • Vi är måna om handhygienen.
  • Vi kan även ordna verksamhet på distans.
  • Vi för bok över dem som deltagit i verksamheten.
  • Vi informerar medlemmar och ungdomars föräldrar om brandkårens tillvägagångssätt för att se till att verksamheten är säker.

För brandkårister

Brandkåristens minneslista

  • Jag deltar inte om jag är sjuk eller ens har lindriga symtom.
  • Jag är noga med handhygienen.