För brandkårister

Brandkårsverksamheten är en form av frivilligverksamhet inom räddningsbranschen. Brandkårens verksamhet delas vanligen in i tjänsteverksamhet och hobbyverksamhet. Verksamheten delas ytterligare in i separata avdelningar eller funktioner, som larmverksamhet, brandkårsungdomsverksamhet, verksamhet för brandkårsdamer, stödverksamhet och föreningsverksamhet. Brandkårsverksamheten är mångsidig och erbjuder handledning, rådgivning, utbildning och trevlig samvaro.

Brandkårens verksamhet delas vanligen in i tjänsteverksamhet och hobbyverksamhet.

Tjänsteverksamhet

Larmverksamhet och larmförplägnad hör till tjänsteverksamheten. Brandkåristerna deltar i olycksförebyggande arbete, släckningsarbete, räddningsuppdrag och arbete inom befolkningsskydd.

Hobbyverksamhet

Brandkårerna behöver mångsidigt kunnande och många aktiva inom ungdomsverksamheten, på läger och i samband med olika evenemang. Du kan ansluta dig till brandkårens verksamhet utan utbildning. Brandkåren ger sina nya medlemmar grundläggande utbildning om funktionerna och verksamhetssätten i en brandkår.

Brandkårsungdomsverksamheten, föreningsverksamheten, verksamheten för brandkårsdamer och stödverksamheten (med undantag av larmförplägnad) hör till hobbyverksamheten.