Utbildning för brandkårsdamer

Brandkårsdamverksamheten har ett eget utbildningssystem. Utbildningsutbudet består av både brandkårsdamernas egna kurser och brandkårsverksamhetens manskapskurser och befolkningsskyddskurser.

Introduktionskurs 

Introduktionskursen är i synnerhet avsedd för inskolning av nya medlemmar, men den fungerar även som repetition för personer som varit med länge.  Kursen hålls till exempel av avdelningsledaren eller en utbildare. 

Grundkurs

Målet med grundkursen för brandkårsdamer är att ge brandkårsdamen grundkunskaper och -färdigheter om föreningsverksamhet, brandkårskulturen, förebyggande av olyckor i hemmet, förstahandssläckning och funktion vid en nödsituation samt grundkunskaper om brand- och räddningsväsendet. Kursen kompletterar saker man lärt sig på brandkårsdamernas introduktionskurs. Grundkursen ordnas av räddningsförbunden.

Damavdelningens ledarkurs 

Damavdelningens ledarkurs är avsedd för brandkårsdamavdelningens ledare eller personer som tänker bli det. Kursen är också lämplig för avdelningens andra ansvarspersoner.

Kursen innehåller en allmän bild av räddningsväsendet, medlemskap, verksamhetsformer, verksamhetsmöjligheter och funktionärernas roller. Kursen ger beredskap att leda en avdelning, planering av verksamheten och ekonomin och att leda gruppverksamhet. På kursen behandlas de ämnen som nämndes ovan ur ett kvinnligt perspektiv. I en del av kursen granskar man bl.a. kvinnan som ledare. Damavdelningens ledarkurs ordnas precis som grundkursen av räddningförbunden.