Vi uppdaterar vår hemsida och beklagar eventuella problem. Du kan kontakta oss på palokunta@spek.fi.

Brandkåren i sociala medier