Utbildningar för brandkårister som deltar i larmverksamhet

Utbildning för avtalsbrandkårister som deltar i räddningsverksamhet ordnas av de regionala räddningsförbunden och SPEK. Räddningsförbunden ordnar även fortbildning för brandkårerna. Här hittar du räddningsförbunden. 

Utbildningen av yrkespersonalen sköts av Räddningsinstitutet i Kuopio och Räddningsskolan i Helsingfors. SPEK erbjuder fortbildning för yrkesbrandmän på kurser som det meddelas skilt om.

Övergångsbestämmelse om läroplanen för utbildning av avtalsbrandkårister som deltar i räddningsverksamhet

Räddningsinstitutet har utarbetat nya läroplaner som du hittar på Räddningsinstitutets webbplats. Övergångsbestämmelsen ger möjlighet att genomföra utbildning enligt den av Räddningsinstitutet år 2013 fastställda läroplanen för utbildning av avtalsbrandkårister tills Räddningsinstitutet har utarbetat nytt utbildningsmaterial att användas av ansvariga utbildare. Utbildningsarrangörer är SPEK, räddningsförbund, räddningsverk och Försvarsmakten.

De första kurserna som förnyas är kursmaterialet för Rökdykningskursen och Grundkursen i räddningsverksamhet (f.d. släckningsarbete).

Kurserna beskrivs i läroplanen och fördelas i

  • introduktionsutbildning
  • manskapets grundutbildning
  • manskapets fortbildning
  • grundutbildning för underbefäl och övrigt befäl
  • fortbildning för underbefäl och
  • grundutbildning för avtalsbrandkårens chef 

Utbildarutbildningen övergår till Räddningsinstitutet

Utbildningen för ansvariga utbildare övergick till Räddningsinstitutet av SPEK fr.o.m. början av år 2019. Övergångsperioden fortsätter till slutet av år 2020. SPEK:s nuvarande kursledare får fungera som ansvariga utbildare under övergångsperioden om de uppfyller följande förutsättningar:

  • Den ansvariga utbildaren har anmält sig till Räddningsinstitutets utbildarregister.
  • Den ansvariga utbildaren har deltagit i ett seminarium som ordnas av Räddningsinstitutet för kursen i fråga efter att kursmaterialet publicerats.
  • SPEK ordnar fortbildning för utbildare och de som svarar för avtalsbrandkårens utbildning.