Brandkårsverksamhet

En frivillig brandkår (FBK) är en förening som grundats för brandkårsverksamheten. När FBK ingår ett avtal med det lokala räddningsverket blir den en avtalsbrandkår som larmas till räddningsuppdrag vid behov. På vissa områden finns det även avtalsbrandkårer där enskilda personer har ingått arbetsavtal med räddningsverket. Även i dessa fall finns det ofta en brandmannaförening i bakgrunden där man utför frivilligarbete.

Brandkårsverksamheten är en form av frivilligverksamhet inom räddningsbranschen. Brandkåristerna deltar i förebyggande av olyckor, släckningsarbete, räddningsuppdrag och befolkningsskydd. Brandkårsverksamheten är en mångsidig verksamhet: handledning, rådgivning, utbildning och trevlig samvaro. För att stöda den avtalsenliga larmverksamheten i brandkårerna behövs även mångahanda kunnande i föreningsverksamheten och personresurser till bl.a. läger och olika evenemang. Du kan ansluta dig till brandkårens verksamhet utan utbildning. Brandkåren sköter inskolningen av en ny medlem som innehåller grundkunskaper om brandkårens funktioner och verksamhetssätt.

Brandkårens verksamhet är vanligen indelad i avdelningar eller funktioner med varierande benämningar. Nedan presenteras de vanligaste funktionerna. Fråga mer om den lokala verksamheten och när brandkåren i ditt närområde övar eller sammankommer!