Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn träder i kraft 1.5.2014. Därefter kan organisationer som ordnar frivilligverksamhet under vissa förutsättningar kontrollera den brottsliga bakgrunden hos frivilliga. 

Vi har gett anvisningar till brandkårsföreningar om att reda ut om frivilliga som arbetar med barn har ett kriminellt förflutet.