Evenemang för brandkårsungdomar 

Tävlingar

Syftet med tävlingar i brandkårsungdomsarbetet är entusiasmera, uppmuntra och motivera de unga. Genom att öva och delta i tävlingar kan man stärka gruppens sammanhållning och få nya och utmanande saker att göra på veckoövningarna. När man övar till tävlingar är det viktigt att ungdomarna känner sig motiverade och får ta ansvar.

Finlandsmästerskapstävlingen i redskapshantering för brandkårsungdomar är en s.k. redskapstävling i blindo, det vill säga att tävlingsuppgiften inte har delgetts på förhand. Alla ungdomsavdelningar får delta i brandkårsungdomarnas FM-tävling i redskapshantering oberoende av tidigare framgång. Tävlingen ordnas årligen och vinnaren får ha Veikon Malja under ett år. Pokalen har donerats av Veikko Nummela. 

Kunskapstävlingen är en lagtävling där man först deltar i kvaltävlingar som ordnas av räddningsförbunden. De bästa lagen i kvaltävlingarna tävlar därefter i den nationella kunskapstävlingen. 

Vartannat år ordnar det internationella CTIF:s ungdomskommission internationella ”världsmästerskapstävlingar” för brandkårsungdomar. Förutom dessa ordnas årligen dessutom nationella tävlingar för de unga (om det inte hålls paus på grund av de internationella tävlingarna). I de nationella CTIF-tävlingarna tävlar man förutom om mästerskapet även om en plats i de internationella CTIF-ungdomstävlingarna. Ytterligare information på Finlands CTIF webbplats www.ctif.fi

Studiedagar

Årligen ordnas två studiedagar för brandkårsungdomsledarna. På studiedagarna sammanträder även räddningsförbundens representantforum för ungdomsledare. Syftet med forumet är att erbjuda tid för diskussion och beslutsfattande och skapa möjlighet att påverka och framföra saker. Studiedagarna är öppna för alla brandkårsungdomsledare. På studiedagarna får du information och kunskap om aktuella trender inom ungdomsarbetet.

Nationella läger för brandkårsungdomar

Nationella läger för brandkårsungdomar ordnas vart fjärde år. Då samlas deltagarna från räddningsförbundens regionala läger för att tillsammans tillbringa en vecka på läger med utbildning och fritid.