Utbildning för brandkårsungdomar

Utbildningssystemet 

Brandkårsungdomarna har ett eget utbildningssystem. Det är planerat för 7–17-åriga barn och unga. Systemet består av en introduktion, obligatorisk del och fördjupande del. Utbildningssystemet grundar sig på barn och ungas ålder och erfarenhet. Kurserna genomförs i ordningsföljd med att börja med en kurs som motsvarar egen ålder och därefter fortsätter man vidare enligt utbildningssystemet. 

Kunskapsmärken 

Efter kurserna kan de unga även få kunskapsmärken. Kunskapsmärket får man efter att godkänt ha utfört provet för kunskapsmärket. Proven utförs oftast på brandkårsungdomarnas läger efter kursprestationen.

Introduktion 

Introduktionen genomförs i brandkårerna i anslutning till veckoövningarna. Introduktionen avslutas med ungdomsmärkeskursen, varefter de unga utnämns till brandkårsungdomar. Kurserna i introduktionsdelen är så kallade introduktionskurser. Kurserna i den obligatoriska delen kallas för nivåkurser. De fördjupade kurserna ger specialfärdigheter för ett visst ämne, såsom att lära sig korrekt kommunikationstrafik.

Introduktionen genomförs i brandkårerna i anslutning till veckoövningarna. Introduktionen avslutas med ungdomsmärkeskursen, varefter de unga utnämns till brandkårsungdomar. Kurserna i introduktionsdelen är så kallade introduktionskurser. Kurserna i den obligatoriska delen kallas för nivåkurser. De fördjupade kurserna ger specialfärdigheter för ett visst ämne, såsom att lära sig korrekt kommunikationstrafik.

Utbildning för brandkårsungdomsledare

Det finns två kurser för brandkårsungdomsledare. Utbildarkursen (32 h) ger kunskap att fungera som utbildare för barn och unga. Kursen innehåller ämnen i anslutning till fostran och barn och ungas utveckling. Ledarkursen (16 h) ger i sin tur kunskap att fungera som ledare eller viceledare för en brandkårsungdomsavdelning. Utbildningen innehåller bland annat planering av verksamheten, riskkartläggning och kommunikation.